ZimBert Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

ZimBert Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) ZimBert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 8 1/10, cégjegyzékszám: 01-09-293219, adószám: 22767091-2-41) Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.4.234/2017/18. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. április 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyontárgyait.

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2019. április 26. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2019. május 13. 08 óra 01 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

Gépjárművek

 • Citroen Berlingo tehergépkocsi, frsz: KMB-204 futott km: 280701, alvázszám: VF7OGBWJYB94288002, műszaki érvényességi vizsga lejárt 2018.09.30-án. Gyártási év: 2006.

A gépkocsi 2018 őszétől nem üzemel, nem indul, az akku kiszerelve.

A gépkocsi becsértéke: 450.000 Ft.

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés d) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4/a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

 • Ford Transit Van tehergépkocsi, frsz: KNA-868, futott km: 477815. Alvázszám: VF0XXXTTFX6J62036. Műszaki vizsga érvényessége lejár: 2019.12.19. A felépítményen kisebb sérülések találhatók. Gyártási év: 2006

A gépkocsi becsértéke: 800.000 Ft

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés d) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

 

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A két gépkocsi kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

 

 • Irányár: 1.250.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 62.500 Ft
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a): 1.250.000 Ft

 

Befektetett gép tárgyi eszközök

A készleteket 330 féle különböző tételcsoport alkotja, melyek autóápolási cikkekből, szűrőkből, olajokból és munkavédelmi felszerelésekből állnak.

Ezek között nagy számban található: ablaktörlő, jégoldó, szélvédőmosó, autósampon, denaturáltszesz, fékolaj, fényvisszaverő háromszögek, motorolajok, oktánjavító, kipufogó javító massza, klórmész, hidraulikaolaj, fagyálló, szúnyogirtós lámpaolaj, rovaroldó, kátrányoldó, útszórósó, féltengelyzsír, lánckenő rally, gyertyák, LED izzók, derekas nadrág, kesztyű, esőöltöny, háztartási gumikesztyű, láthatósági mellény, overál, csizma, füldugók.

A készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Irányár: 615.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 30.750 Ft
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a): 615.000 Ft

 

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés d) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

Ingatlan

Cím, elhelyezkedés: Zagyvaszántó belterület 767 hrsz., az ingatlan természetben a 3031 Zagyvaszántó, Jókai Mór út 7. szám alatt található.

Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: lakóház-udvar

Telek mérete: 1467 m2, az ingatlan nettó alapterülete: 70.418 m2

Az ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a ZimBert Kft.

A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések találhatók:

 • s.sz.: Végrehajtási jog 47.769 Ft + járulékai erejéig, jogosultja: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.
 • s.sz.: Jelzálogjog 1.400.000 Ft + járulékai erejéig, jogosultja: Spec-Lub Kft. (1224 Budapest, Görgey u. 4.)
 • s.sz.: Végrehajtási jog 82.462 Ft + járulékai erejéig, jogosultja: ENI Austria GmbH Magyarországi fióktelepe (2040 Budaörs, Szabadság út 117. C. ép. 1.)
 • s.sz.: Végrehajtási jog 1.649.378 Ft + járulékai erejéig, jogosultja: Hardt Oil Kft. (1107 Budapest, Ceglédi u. 28/a.)

Széljegy: nincs

Az épület nem lakott, bővítménye található az telek területén, amely statikailag felülvizsgálatot igényel.

Jelenleg nincs közmű a telek területén, az épület több éve fűtetlen.

Elhanyagolt állapotú családi ház, a melléképülete romos. A telekhatárok kerítettek.

 • Irányár: 2.200.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 110.000 Ft
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a): 2.200.000 Ft

 

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a hitelezők értesítése megtörtént.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv.86§ (1) vonatkozik.

 

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgyak és az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

 

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.