TransTrain Szolgáltató Kft. „v.r.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

TransTrain Szolgáltató Kft. „v.r.” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) TransTrain Szolgáltató Kft. „v.r.” (székhely: 1132 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: 01-09-683146, adószám: 12124123-2-41) Fővárosi Törvényszék 11.Vpk.150/2019/7. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. január 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanait.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2021. február 12. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2021. március 01. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, közleményben megjelölve: TransTrain Kft. v.r. ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

I.         Ingatlanok részletezése (1-11. ingatlan)

I.1. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/38 hrsz., 4800 Vásárosnamény, Rózsafa u. 43.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 825 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • 2.sz. bejegyző határozat: önálló szöveges bejegyzés: az ingatlan a 626/14. hrsz.-ú ingatlan megosztásából keletkezett
 • 3.sz. bejegyző határozat: Jelzálogjog 10.000.000 Ft és járulékai erejéig

Egyetemleges a Vásárosnamény 626/16-626/37, 626/39-626/67, 626/69-626/72, 626/74-626/80. hrsz.-ú ingatlanokra is

Jogosult: Cívis Credit Rt. (4024 Debrecen,  Haláp u. 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 430.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.2. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/39. hrsz., 4800 Vásárosnamény, Rózsafa u. 45.;.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 765 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • 2.sz. bejegyző határozat: önálló szöveges bejegyzés: az ingatlan a 626/14. hrsz.-ú ingatlan megosztásából keletkezett
 • 3.sz. bejegyző határozat: Jelzálogjog 10.000.000 Ft és járulékai erejéig

Egyetemleges a Vásárosnamény 626/16-626/37, 626/39-626/67, 626/69-626/72, 626/74-626/80. hrsz.-ú ingatlanokra is

Jogosult: Cívis Credit Rt. (4024 Debrecen, Haláp u. 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 400.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.3. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/40 hrsz., 4800 Vásárosnamény, Rózsafa u. 47.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 677 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • 2.sz. bejegyző határozat: önálló szöveges bejegyzés: az ingatlan a 626/14. hrsz.-ú ingatlan megosztásából keletkezett
 • 3.sz. bejegyző határozat: Jelzálogjog 10.000.000 Ft és járulékai erejéig

Egyetemleges a Vásárosnamény 626/16-626/37, 626/39-626/67, 626/69-626/72, 626/74-626/80. hrsz.-ú ingatlanokra is

Jogosult: Cívis Credit Rt. (4024 Debrecen, Haláp u. 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 360.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.4. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/43 hrsz., 4800 Vásárosnamény, Tulipán köz 1.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 778 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 410.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.5. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/44 hrsz., 4800 Vásárosnamény, Tulipán köz 3.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 700 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 370.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.6. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/45 hrsz., 4800 Vásárosnamény, Tulipán köz 5.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 748 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 390.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.7. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/46 hrsz., 4800 Vásárosnamény, Tulipán köz 7.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 793 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 420.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.8. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/47 hrsz., 4800 Vásárosnamény, Tulipán köz 9.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 808 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 420.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.9. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/48 hrsz., 4800 Vásárosnamény, Tulipán köz 11.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 807 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 420.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.10. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/49. hrsz., 4800 Vásárosnamény, Tulipán köz 12.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 620 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 330.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

I.11. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/54 hrsz.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 606 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett

jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)

 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

 • Becsérték: 320.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

A fenti ingatlanok (I.1-11. ingatlanig) kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Becsérték:  4.270.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 213.500 Ft
 • Minimálár (a becsérték 100 %-a): 4.270.000 Ft

II.        Ingatlanok: kivett beépítetlen terület, transzformátorház

II.1. ingatlan: Vásárosnamény belterület 626/59 hrsz.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett beépítetlen terület
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 426 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1.sz. bejegyző határozat: építési korlátozás terepszinttől 25 méter magasság felett, jogosult: Magyar Műsószóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort út 2.)
 • Vezetékjog 0,4kV légvezeték és földkábel biztosítására, 26m2 területre
 • 22kVföldkábel biztosítására az E-On és Titász ZRT.javára bejegyzést
 • Széljegy: nincs

A telek szabálytalan alakzatú négyszög, a telekhatárok nem felismerhetőek. A telek területén közműhálózat nincs kiépítve. Megközelíteni csak a szomszédos ingatlanok felől lehetséges jelenleg. A telek területe egyenetlen, kb. 50cm mélyen faforgáccsal terített a terület, amelyre földréteget, építési bontási törmeléket hordtak. A gondozatlan állapot miatt nem csak a gyomnövények, de a fásszárú növények is megjelentek a területén. Jelenlegi állapota alapján bárminemű építkezés megkezdését megelőzően talajtani vizsgálatot szükséges végezni.

Az ingatlan egy nyeles telek, amely területén egy transzformátor épület helyezkedik el. Ebből adódóan a telek nem fejleszthető, korlátozottan forgalomképes. Önállóan nem beépíthető, így piaci értéke korlátozott. A 625.hrsz-ú ingatlannal kizárólag együtt értékesíthető.

 • Becsérték: 110.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

II.2. ingatlan: Vásárosnamény belterület 625. hrsz.

 • Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett transzformátorház
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • Területe: 77 m2
 • Tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • Vezetékjog 0,4kV légvezeték és földkábel biztosítására, 26m2 területre
 • 22kVföldkábel biztosítására az E-On és Titász ZRT.javára bejegyzést
 • Széljegy: nincs

Az épület speciális használata miatt, valamint megközelítése miatt értékesítése kizárólag a 626/59.hrsz-ú ingatlannal együttesen lehetséges. A felépítmény építési éve 1990, állapota: közepes.

 • Becsérték: 1.360.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

A fenti ingatlanok (II.1. és II.2. ingatlanok) kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Becsérték:  1.470.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 73.500 Ft
 • Minimálár (a becsérték 100 %-a): 1.470.000 Ft

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A vagyonrendező a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlan előzetes bejelentkezést követően megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok előzetes egyeztetést követően megtekinthetők, időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon, vagy az email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni, közleményben megjelölve: TransTrain Kft. „v.r.” vételár.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a vagyonrendező által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A vagyonrendezés elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A vagyonrendezési eljárás speciális szabályaira tekintettel az adásvételi szerződést a vagyonrendező által megbízott ügyvéd készíti és ellenjegyzi. A szerződéskötés költsége I.1-11. ingatlanok esetében 120.000 Ft + Áfa, a földhivatali eljárási illeték 6.600,- Ft/helyrajzi szám, mely költségek viselésére a vevő kötelezett. A szerződéskötés költsége II.1. és II.2. ingatlanok esetében 60.000 Ft + Áfa, a földhivatali eljárási illeték 6.600,- Ft/helyrajzi szám, mely költségek viselésére a vevő kötelezett.

A vagyonrendezőnek az ingatlanokkal kapcsolatos környezeti teherről nincs információja.