Timpanon Design Kft. “FA” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Timpanon Design Kft. “FA” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

E-mail cím:

mint a TIMPANON DESIGN Kft „FA” (4400 Nyíregyháza, Élet utca 2, Cg. 15-09-076299, adószám: 13858236-2-15) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit 

 • ESZKÖZ

Tehergépkocsi:

Mercedes Vito 112 CDI, JGP-308 frsz-ú tehergépkocsi, futott km = ~300.000, a műszaki vizsgája 2012. 05. 20. napján lejárt. Akku hiba miatt nem indul. Elhasznált, karbantartatlan gépjármű.

 • Irányár:                 500.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:     25.000 Ft  
 • A pályázaton való részvétel feltétele
 • A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen benyújtani 2014. december 15. 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Kovács Lászlótól kérhető a 06/30-4668-665-ös telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az LQD Kft. felszámoló szervezet 10300002-20609577-49020023 számon vezetett alszámlájára
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön a TIMPANON DESIGN Kft. „FA” pénztárába (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) TIMPANON DESIGN Kft. „FA” megjelöléssel.