Terminál Közép-Európai Ingatlan-fejlesztő Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Terminál Közép-Európai Ingatlan-fejlesztő Kft. „fa” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

1201 Budapest, Vágóhíd utca 65., Cg. 01-09-566001

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

E-mail cím:

mint a Terminál Közép-Európai Ingatlan-fejlesztő Kft. „FA”

(1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72., Cg. 01 09 874315)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján,

értékesíti a társaság alábbi ingatlanait 

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. szeptember 17. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 05. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Terminál Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11107297 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan(ok):

hrsz tulajdoni hányad megnevezés terület nagysága övezeti besorolás
4602 1/1 Páty belterület 3 ha 2459 m2 kivett építési terület
4603 1/1 Páty belterület 9 ha 7548 m2 kivett építési terület
4606 1/1 Páty belterület 2 ha 1875 m2 kivett építési terület
4607 1/1 Páty belterület 1475 m2 kivett út
4608 1/1 Páty belterület 3 ha 8111 m2 kivett építési terület
4612 107544/107544 Páty belterület 10 ha 7544 m2 kivett építési terület
4613 1/1 Páty belterület 6 ha 6018 m2 kivett építési terület
4616 1/1 Páty belterület 5 ha 5405 m2 kivett építési terület

 

Pest megye agglomerációjában, Páty község területén találhatók a belterület 4602,4603,4606,4607,4608,4612,4613,4616 hrsz-ú beépítetlen területek és út nyilvántartású fejlesztési ingatlanok, amelyek értékesítését ezúton meghirdetjük.

Az ingatlanok egy egységet alkotnak, ezért kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Együttes alapterületük:                  42 ha 435 m2 

Közvetlenül az M1-es autópálya mellett helyezkednek el az ingatlanok, szomszédságában a védett Sasfészek-tónak. A földterület az 1.sz. főút felől közelíthető meg, de a korábbi tulajdonosok 4 ütemben kívántak fejlesztést megvalósítani ezen a területen. Az első ütemre jogerős építési engedélye volt, és elvi építési engedély a további 3 ütemre. A durva tereprendezési munkálatok elkezdődtek, de nem kerültek befejezésre. A tervek alapján logisztikai raktárbázis, irodák-raktárak, motel, kereskedelmi egység került volna megvalósításra. A közműszolgáltatók állásfoglalást adtak a kiépítendő közművek kialakítására vonatkozóan.

A helyi rendezési terv alapján

  • Gksz-6 építési övezet: (4606, 4607, 4608, 4612, 4613, 4616 hrsz.)

Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetők el: kereskedelem, szolgáltatás, iroda, gazdasági és raktározási tevékenység, ill. gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás).

Gksz-6-V és a Gksz-6-KV jelű védett építési övezetben az alábbi előírásokat kell betartani: (4602, 4603 hrsz.)

A Gksz-6-V jelű építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetők el: kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, gazdasági, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás). A Sasfészek-tó déli telekhatára és az 1. sz. út között kialakuló telken szálláshely szolgáltatás funkció is engedélyezhető.

Gksz-6-V Az építési telek általános határértékei Az épület
alakítható legkisebb legnagyobb legkisebb kötelező legnagyobb
védett keresk, szolg, gazdasági övezet területe beépítés mértéke szintterületi mutató zöldfelület mértéke oldalkert hátsókert előkert építmény-magasság

SZ

szabadon álló

m2 % m2/m2 % m m m m
20 000 40 1,7 20 10,0 10,0* 10* 15

 

 

Gksz-6-KV

Az építési telek általános határértékei Az épület
alakítható legkisebb legnagyobb legkisebb kötelező legnagyobb
Különösen védett gazdasági övezet területe beépítés mértéke szintterületi mutató zöldfelület mértéke oldalkert hátsókert előkert építmény-magasság

SZ

Szabadon álló

m2 % m2/m2 % m m m m
20 000 40 1,7 30 SZT 15

 

Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak: 

4602 1/1 Páty belterület 3 ha 2459 m2 kivett építési terület

Bejegyzési határozat 42857/2008. „vezetékjog”, jogosult TIGÁZ – DSO Kft.

Bejegyzési határozat 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat 40536/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult Páty Polgármesteri Hivatal

4603 1/1 Páty belterület 9 ha 7548 m2 kivett építési terület

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40542/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

4606 1/1 Páty belterület 2 ha 1875 m2 kivett építési terület

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40537/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

4607 1/1 Páty belterület 1475 m2 kivett út

Bejegyzési határozat: 49584/2007. önálló szöveges bejegyzés a 2-164/2006 számon záradékolt E-25/2006 számú változási vázrajz alapján.

Bejegyzési határozat: 49584/2007 önálló szöveges bejegyzés belterületbe csatolást előzően a 0179/6 hsrsz-u földrészlet a 2-3/2007. számon záradékolt E-1/2007. számú változási vázrajz alapján.

Bejegyzési határozat: 41449/2008 önálló szöveges bejegyzés ingatlan cím változás miatt.

4608 1/1 Páty belterület 3 ha 8111 m2 kivett építési terület

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40538/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

4612 107544/107544 Páty belterület 10 ha 7544 m2 kivett építési terület

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40539/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

4613 1/1 Páty belterület 6 ha 6018 m2 kivett építési terület

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40540/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

4616 1/1 Páty belterület 5 ha 5405 m2 kivett építési terület

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40541/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

A pályázatban szereplő ingatlan(ok) irányára összesen: 1 200 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 32 000 000 forint. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlanok személyesen a helyszínen 2015. szeptember 30. 8.00-10.00. óra között megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a Terminál Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11107297 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.