Terminál Közép-Európai Ingatlan-fejlesztő Kft. „FA” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Terminál Közép-Európai Ingatlan-fejlesztő Kft. „FA” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

1201 Budapest, Vágóhíd utca 65., Cg. 01-09-566001

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

E-mail cím:

mint a Terminál Közép-Európai Ingatlan-fejlesztő Kft. „FA”

(1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72., Cg. 01 09 874315)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján,

értékesíti a társaság alábbi ingatlanait 

 

 • Ingatlanok
hrsz tulajdoni hányad megnevezés terület nagysága övezeti besorolás
4602 1/1 Páty belterület 3 ha 2459 m2 kivett építési terület
4603 1/1 Páty belterület 9 ha 7548 m2 kivett építési terület
4606 1/1 Páty belterület 2 ha 1875 m2 kivett építési terület
4607 1/1 Páty belterület 1475 m2 kivett út
4608 1/1 Páty belterület 3 ha 8111 m2 kivett építési terület
4612 107544/107544 Páty belterület 10 ha 7544 m2 kivett építési terület
4613 1/1 Páty belterület 6 ha 6018 m2 kivett építési terület
4616 1/1 Páty belterület 5 ha 5405 m2 kivett építési terület

  

 • Irányár:                1.500.000.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:   34.700.000 Ft Pest megye agglomerációjában, Páty község területén találhatók a belterület4602,4603,4606,4607,4608,4612,4613,4616 hrsz-ú beépítetlen területek és út nyilvántartású fejlesztési ingatlanok, amelyek értékesítését ezúton meghirdetjük. 
 • A helyi rendezési terv alapján
 • Közvetlenül az M1-es autópálya mellett helyezkednek el az ingatlanok, szomszédságában a védett Sasfészek-tónak. A földterület az 1.sz. főút felől közelíthető meg, de a korábbi tulajdonosok 4 ütemben kívántak fejlesztést megvalósítani ezen a területen. Az első ütemre jogerős építési engedélye volt, és elvi építési engedély a további 3 ütemre. A durva tereprendezési munkálatok elkezdődtek, de nem kerültek befejezésre. A tervek alapján logisztikai raktárbázis, irodák-raktárak, motel, kereskedelmi egység került volna megvalósításra. A közműszolgáltatók állásfoglalást adtak a kiépítendő közművek kialakítására vonatkozóan.
 • Az ingatlanok egy egységet alkotnak, ezért kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Együttes alapterületük:                  42 ha 435 m2
 •  Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetők el: kereskedelem, szolgáltatás, iroda, gazdasági és raktározási tevékenység, ill. gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás).A Gksz-6-V jelű építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhetők el: kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, gazdasági, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás). A Sasfészek-tó déli telekhatára és az 1. sz. út között kialakuló telken szálláshely szolgáltatás funkció is engedélyezhető.
 • Gksz-6-V és a Gksz-6-KV jelű védett építési övezetben az alábbi előírásokat kell betartani:  (4602, 4603 hrsz.)
 • Gksz-6 építési övezet: (4606, 4607, 4608, 4612, 4613, 4616 hrsz.)
Gksz-6-V Az építési telek általános határértékei Az épület
alakítható legkisebb legnagyobb legkisebb kötelező legnagyobb
védett keresk, szolg, gazdasági övezet területe beépítés mértéke szintterületi mutató zöldfelület mértéke oldalkert hátsókert előkert építmény-magasság
SZszabadon álló m2 % m2/m2 % m m m m
20 000 40 1,7 20 10,0 10,0* 10* 15

 

 Gksz-6-KV Az építési telek általános határértékei Az épület
alakítható legkisebb legnagyobb legkisebb kötelező legnagyobb
Különösen védett gazdasági övezet területe beépítés mértéke szintterületi mutató zöldfelület mértéke oldalkert hátsókert előkert építmény-magasság
SZSzabadon álló m2 % m2/m2 % m m m m
20 000 40 1,7 30 SZT 15

 

 

Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

 

4602 1/1 Páty belterület 3 ha 2459 m2 kivett építési terület

 

Bejegyzési határozat 42857/2008. „vezetékjog”, jogosult TIGÁZ – DSO Kft.

Bejegyzési határozat 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat 40536/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult Páty Polgármesteri Hivatal

 

4603 1/1 Páty belterület 9 ha 7548 m2 kivett építési terület

 

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40542/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

 

4606 1/1 Páty belterület 2 ha 1875 m2 kivett építési terület

 

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40537/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

 

4608 1/1 Páty belterület 3 ha 8111 m2 kivett építési terület

 

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40538/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

 

4612 107544/107544 Páty belterület 10 ha 7544 m2 kivett építési terület

 

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40539/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

 

4613 1/1 Páty belterület 6 ha 6018 m2 kivett építési terület

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40540/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

4616 1/1 Páty belterület 5 ha 5405 m2 kivett építési terület

 

Bejegyzési határozat: 58656/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog 12.600.000 EUR erejéig

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 58656/2012 lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési jogról

Jogosult: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Bejegyzési határozat: 40541/2013 végrehajtási jog 31.422.000 Ft adótartozás erejéig

Jogosult: Páty Polgármesteri Hivatal

 • A pályázaton való részvétel feltétele
 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró LQD Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat a Terminál Kft. „FA” ingatlanaira.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 30 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács László kérhető a (06 30 4 668-665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázat elbírálását követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással a Terminál Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11107297 számon vezetett számlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön a Terminál Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11107297 számon vezetett számlájára.
 • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.