TECHNOPLAST PROTOTYPING Ipari és Kereskedelmi Kft. „VR” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

TECHNOPLAST PROTOTYPING Ipari és Kereskedelmi Kft. „VR” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői u. 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail cím:

mint a TECHNOPLAST PROTOTYPING Ipari és Kereskedelmi Kft. „vagyonrendezés”

(3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.,; Cg. 05-09-012196, adószáma: 13492812-2-05)

a Miskolci Törvényszék 2. Vpk. 5/2016/6. számú végzésével kijelölt vagyonrendezője

nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság üzletrészét

I.ÜZLETRÉSZ

A TECHNOPLAST PROTOTYPING Kft. „vagyonrendezés” üzletrész tulajdonos az Észak – magyarországi Autóipari Klaszter Kft. (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., adószám: 23383760-2-05, Cg. 05-09-021960) társaságban, az üzletrész névértéke 50.000 Ft. Az üzletrészvásárlásra vonatkozó elővételi jog a Ptk. szerint gyakorolható.  

 • Irányár:                                                      138.750 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                   6.938 Ft

II.A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2016. június 20. (hétfő) 12:00 óráig.

 

 

  • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
  • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
  • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
  • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Kató Lajosnétól kérhető (42) 500-077 telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002 -20609577-49020023 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002 -20609577-49020023 számlájára, (közlemény rovatba kerüljön feltüntetve: TECHNOPLAST PROTOTYPING Ipari és Kereskedelmi Kft. „vagyonrendezés” bánatpénz megfizetése”