T-Oriens Kft. „f.a.” – 1. pályázat – Sümegi ingatlan | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

T-Oriens Kft. „f.a.” – 1. pályázat – Sümegi ingatlan

Pályázati Hirdetmény

Az LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.), mint a T-Oriens Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA” (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. I/5., Cg: 01-09-384262, adószám: 14028566-2-42) az Egri Törvényszék az 5.Fpk.147/2020/24. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 09. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy amennyiben a minimálár a becsérték alatt van, a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2021. december 24. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. január 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1.959.500,-forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára, egyúttal ugyanebben az időpontban azt fel is kell tölteni az EÉR rendszerbe. A felszámoló a befizetést ellenőrzi. Amennyiben az ajánlati biztosíték ezen időpontig nem érkezik be a felszámolóhoz, úgy a pályázó az értékesítésben nem vehet részt, azt a felszámoló kizárja. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy:

Sümeg külterületén lévő, 0199/2. hrsz. alatti Kivett raktár épület, tároló, kompresszorhelyiség, raktár és udvar megnevezésű ingatlan. Az ingatlan címe: 8330 Sümeg, Haraszti u. 14.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke összesen: 58.650.000,-forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy minimálára összesen: 58.650.000,-forint (100%).

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: kivett raktár épület, tároló, kompresszorhelyiség, raktár és udvar

Típus: kivett raktár épület, tároló, kompresszorhelyiség, raktár és udvar

Területe: 5.401 m²

Állapota: jó állapotú

Közművesítettség foka: közműves

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Sümeg

Ingatlan fekvése: külterület

Helyrajzi szám: 0199/2.

Ingatlan postai címe: 8330 Sümeg, Haraszti u. 14.

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett raktár épület, tároló, kompresszorhelyiség, raktár és udvar

Területnagyság: 5401 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett raktár épület, tároló, kompresszorhelyiség, raktár és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: T-ORIENS Kft. (3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 17.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):

– Önálló szöveges bejegyzés területe 5366 m2-re változott, beolvadt a 0199/1. hrsz.;

– Önálló szöveges bejegyzés területe 5366 m2-ről 5401 m2-re változott a külterületi vektoros térképek létrehozásával;

– 32.820.000,-Ft és járulékai erejéig jelzálogjog bejegyzése a 32194/6/2018.02.23. határozatszámon. Jogosult: OTP Bank Nyrt.;

– elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására a 32194/6/2018.02.23. határozatszámon. Jogosult: OTP Bank Nyrt.;

– 590.907.753,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog bejegyzése a 38613/2019.10.11. határozatszámon. A Magyar Állam képviseletében bírósági és más hatósági eljárásokban eljáró NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága 5329697947 iktatószámú megkeresése alapján adók módjára behajtandó köztartozás jogcímén. Jogosult: Magyar Állam.;

– 10.953.502,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog bejegyzése a 304470/3/2021.04.23. határozatszámon. Dr. Pauer Sára Márta Végrehajtó Iroda 215.V.0284/2021/32. ügyszámú megkeresése alapján, lízing szerződés jogcímen. Jogosult: SG Eszközfinanszírozás Magyarország Rt.;

Az épületnél jellemző sajátosságok:

A meghirdetett ingatlan a település külterületén, a kül- és belterület határán, a település északi részén helyezkedik el. Közvetlenül az ingatlan mellett halad el a 84-es számú út. Városi közúton megközelíthető, azonban az utolsó 50-100 méter nem aszfaltozott, hanem murvával szórt.

A meghirdetett ingatlan telke sík, nagyon kis mértékben lejt, szabálytalan háromszög alakú. A háromszög csúcsa a településtől elfele mutat, alsó (rövidebbik) szárán található a bejárat. A terület részben murvával szórt, de főleg füves, gazos.

A telek minden oldalról körbekerített, vasoszlopokra erősített dróthálós kerítéssel. A nagykapu nyíló kapu, manuális működtetéssel. A kaputól enyhén lejtve murvával szórt út vezet az épülethez.

A telep egy felépítménnyel rendelkezik, mely két részre osztható. Található benne egy iroda-szociális rész, illetve egy raktár-műhely csarnok rész. A két épületrész egymásból is megközelíthető. Az iroda-szociális rész több helyiségből áll, található benne egy iroda, konyha, külön női, férfi mosdó, öltöző, zuhanyzó, illetve kamra. Külső falai és teteje hőszigetelt szendvicspanelből állnak. Félnyereg tetős épület. Belül a külső falak gipszkartonnal burkoltak, a belső válaszfalak pedig gipszkarton falak. Minden helyiség mennyezete és oldalfalai fehérre festettek, a vizes helyiségek falai 2 méter magasságig mázas kerámia burkolattal fedettek, majd festettek. Minden helyiség aljzata gres lappal burkolt. A belső nyílászárók fa szerkezetű ajtók, a homlokzati nyílászárók fa tokban műanyag szárnyú ablakok, műanyag bejárató ajtó.

A raktár-műhely csarnok acélvázas szerkezetű trapéz lemezburkolatú, hőszigeteletlen, nyeregtetős épület. Az épületen oldalsó bevilágító ablakok kerültek elhelyezésre a természetes fény biztosítása érdekében. Aljzata beton, helyenként hajszálrepedések láthatóak, de összességében jó állapotú. Vizesedés, beázás nyomai nem láthatóak, a korábbi fűtési rendszer kivezető nyílásai nincsenek eltakarva, így ott be tud folyni az eső. A 84-es út felé eső homlokzatán egy nagykapuval rendelkezik, mely kézi működtetésű, kétszárnyú nyíló. Mérete 4,5 m x 4 m. Ezen kívül rendelkezik még a telek hátsó része felé egy kétszárnyú kapuval, mely a telek enyhe lejtősségéből adódóan nem használható, ugyanis kívül 1-1,5 méteres szintkülönbség tapasztalható. A 84-es út felé még egy kisebb kapu került kialakításra, mely úgy tűnik, mintha egy elektromos redőny lenne nagy méretben. Ez a nyitott színbe vezet. Az épületben gipszkarton falakkal leválasztásra került egy kis kézi anyagraktár, kb. 2 x 2 méteres.

A nyitott szín az épület 84-es út felé eső hosszanti oldalára merőlegesen került kialakításra. Három oldalról és fölülről zárt, félnyereg tetős építmény. Aljzata beton.

Mindegyik épületrész fűtetlen, az iroda-szociális blokkban látható a korábbi gázkazán helye, az osztógyűjtő a helyszínen megtalálható. A víz, szennyvíz, elektromos ellátás a városi közműhálózatra rákötve. A gázellátás a Prímagáz tulajdonában álló tartályokból volt megoldva. A tartályok az ingatlan területéről elszállításra kerülnek. Az ingatlan jó állapotú, karbantartott, korának megfelelő.

Az ingatlanon található iroda-szociális blokk területe 64 m2, a raktár-műhely blokk területe 384 m2, a nyitott szín korrigált alapterülete 21 m2.

Az ingatlan 2021. december 17. és december 21. napján 12-13. óra között tekinthető meg. A megtekintéssel kapcsolatban bővebb információ a felszámoló irodában kérhető telefonon vagy elektronikus levélben.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A szerződéskötés költsége 250.000,-Ft, valamint a földhivatali eljárási illeték 6.600,-Ft. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolási értékesítés speciális szabályai miatt az adásvételi szerződés megkötéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelenrendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

– Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

– A megajánlott vételárat – A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.

Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolása, mely összegnek a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az ingatlan értékesítésére a hatályos ÁFA tv. 86. § (1) k. pontja vonatkozik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (4) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámolónak jelenleg elővásárlási jogosultról nincs információja.