Szamár és Zsemani Építőipari Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Szamár és Zsemani Építőipari Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) Szamár és Zsemani Építőipari Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 03-09-126664, adószám: 24693206-2-03, székhely: 6237 Kecel, Kalocsai utca 67.) a Kecskeméti Törvényszék 2.Fpk. 370/2017/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti gépjárművét

 

 1. GÉPJÁRMŰ
S.sz. Megnevezés Frsz Gyártási  év Becs érték

Ft-ban (nettó)

Megjegyzés
1. OPEL Astra G 1,2 IXS-356 2003 180.000 üzemképes, jobb oldali küszöb műanyag küszöb leszakadva, lengéscsillapító cserére vár. Műszaki vizsga érvényessége 2017. 11. 19.

 

 

 • Irányár: 180.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:  9.000 Ft

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2018. augusztus 10. (péntek) 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Kató Lajosnétól kérhető (42) 500-077 telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002 -20609577-49020023 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002 -20609577-49020023 számlájára, (közlemény rovatba kerüljön feltüntetve: Szamár és Zsemani Kft. „FA”  bánatpénz megfizetése”