Sun Queen’s Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Sun Queen’s Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: Adószám: 11270434-2-42) mint a Sun Queen’s Kft„f.a.” (székhely: 2114 Valkó, Szabadság út 169., cégjegyzékszám: 13-06-031057)Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.976/2021/11. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi gépjárművet:

 • Peugeot 206 Van HDI (rendszám: JTY-852)

A gépjármű 2005. évi gyártású, üzemképes, használt. A kocsiszekrény több helyen sérült,  fék, a futómű, a motor átvizsgálandó.

A meghirdetett eszköz

 • Irányára:                                                        210.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                      10.500 Ft

A pályázaton való részvétel feltétele:

 • A pályázatokat zárt borítékban, az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyére (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) lehet postai úton benyújtani 2023. január 9. napján 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 munkanapon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződés az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötésre kerül. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötéskor kell megfizetni.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé. A felszámolónak elővásárlási jogról nincs tudomása.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú elkülönített számlájára, Sun Queen’s Kft f.a. megjelöléssel.