SPEIZ BISTRO Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. „fa” – Kalocsa 348/2/A/3. hrsz. – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

SPEIZ BISTRO Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. „fa” – Kalocsa 348/2/A/3. hrsz. – 1. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: , Cg: 01-09-566001) mint a SPEIZ BISTRO Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. fa” (6300 Kalocsa, Hunyadi J utca 41. I. em. 3.; Cg. 03-09128029, asz: 25024140-2-03) Kecskeméti Törvényszék 6.Fpk. .Fpk.482/2017/6. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat 

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező ingatlant.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosult hitelezőt.

 

Az értékesítésre kerülő ingatlan:

Kalocsa 348/2/A/3. hrsz-ú „üzlet” megnevezésű 88 m2 térmértékű ingatlanát, amelynek a nettó alapterülete 83 m2. Az ingatlan Kalocsa, Hunyadi J. utca 41. A. épület fszt., ajtó 3. „felülvizsgálat alatt” címen található a természetben. Az ingatlan üzlet funkcióval rendelkezik, két szinten helyezkedik el. A földszintnek közvetlen kapcsolata van a közterülettel. A 48-asok terén a parkolók felől közelíthető meg. A pinceszint csak épületen belül közelíthető meg, beton szerkezetű lépcsőn keresztül. A lépcső burkolata kerámia. A pinceszinten egy melegkonyha, raktár, szociális rész wc, öltöző, zuhanyzó került kialakításra. A pinceszinten a zuhanyzó és a raktár helyiségek oldalfala fel van ázva.

A földszint igényesen fel lett újítva, jó műszaki állapotban van. Értékelésre csak az épület szerkezetek, valamint az alap gépészet került.

Az ingatlanban klíma, riasztóberendezés van beszerelve, fűtése padlófűtés.

 

Az épület szerkezeti ismertetése:

 

·      alapozás: vasbeton
·      felmenő falazat: tégla
·      födémszerkezet: vasbeton födém
·      tetőszerkezet: fa szerkezet
·      lépcsőszerkezet: beton
·      bádogozás: horganyzott lemez
·      tetőfedés: cserépfedéssel
·      válaszfalak: tégla
·      homlokzati nyílászárók: műanyag hőszigetelt
·      belső ajtók: fa szerkezetűek
·      padlóburkolatok: kerámia
·      falburkolatok: festett, kerámia

 

 

Elektromos ellátás: hálózatra rácsatlakozott 380V.

Fűtés: gázkazán, központi fűtés, radiátoros és padlófűtéssel. A riasztórendszer, klíma kiépített.

Víz ellátás: városi hálózatra rácsatlakozott.

Melegvíz ellátás: gázbojler biztosítja.

Szennyvíz: városi hálózatra rácsatlakozott.

 

A gépészet tulajdoni viszonya egyeztetést igényel a vevő részéről, mert a gázkazán, a riasztórendszer és a klíma nem az adós cég tulajdona, így az nem kerül értékesítésre.

 

Becsérték:                             17.400.000,-Ft (nettó)

Bánatpénz:                                 722.000,-Ft

 

A legalacsonyabb összegű ajánlati ár a nettó becsérték (minimálár) 100%-a.

 

 

A tulajdoni lap III. részén az alábbi bejegyzések találhatók:

 

Jelzálogjog 21.000.000,-Ft és járulékai erejéig:                   jogosult: DUNAPATAJ és Vidéke Tksz.

 

Végrehajtási jog 1.452.627,-Ft és járulékai erejéig:                       jogosult: NAV

 

Végrehajtási jog: 21.000.000,-Ft és járulékai erejéig:         jogosult: FÓKUSZ Tksz.

 

Végrehajtási jog: 133.181,-Ft és járulékai erejéig:             jogosult: ARTISJUS Egyesület

 

Árverés kitűzésének ténye                                                    jogosult: Komlósi és Társa Végrehajtó

Iroda

 

Árverés kitűzésének ténye                                                    jogosult: Komlósi és Társa Végrehajtó

Iroda

 

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlannal kapcsolatban környezet- és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 

A bánatpénzt a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú elkülönített bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86. §-a vonatkozik.

Az ingatlan személyesen, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. Előzetes időpont-egyeztetést a 061/250-78-12 számon lehet kérni.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2018. március 22.

Pályázat kezdő időpontja: 2018. április 6. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 21. 12:00

 

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, aláírási címpéldánya.
  • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló, LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatában vállalni kell.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok értékelésére a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlási joggal rendelkezőnek nem kell részt vennie az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. RÉSZLETFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

 

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

 

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. A felszámolási eljárás sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja. A szerződéskötés díja 120.000 + ÁFA, továbbá fizetendő 6.600 Ft földhivatali eljárási illeték.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv.86§ (1) k. pontja vonatkozik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.