Savaria Logistic Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Savaria Logistic Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) Savaria Logistic Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18 09 114052, székhely: 9700 Szombathely, Söptei út 67.) Fővárosi Törvényszék 21.Fpk.3.311/2019/54. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2637287

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. június 17. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. július 4. 12 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 202 289 600 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 354 006 800 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 6 268 688 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Savaria Logistic Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-95780641 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Savaria Logistic Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték teljes összege az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.

A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

INGATLANOK:

I. Ingatlan

Szombathely, „Címképzés alatt”

Belterület

Hrsz.: 1972/61

Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Terület: 1.107 m2

Tulajdoni hányad: 1/1

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Típus: Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Területe: 1 107 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: közművesítetlen

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 1972/61

Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, hrsz. 1972/61

Területnagyság: 1 107 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Savaria Logistic Kft. f.a. (9700 Szombathely, Söptei út 67.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):

A tulajdoni lap I. részéből kiderül, hogy széljegyen került feljegyzésre egy Végrehajtási jog törlése iránti kérelem a Magyar Állam javára.

A tulajdoni lap III. részéből kiderül, hogy jelzálogjog került bejegyzésre 76.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára.

Elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 65.708.914,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 97.545.777,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig magánszemély javára. Végrehajtási jog került bejegyzésre 44.161.705,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Hettyei-Éptech Kft. (8473 Gyepükaján, Kossuth u. 39.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 976.500,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Produkt Tervező, Szervező, Kivitelező és Gyártó Kft. (9600 Szombathely, Géfin Gy. utca 46.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 67.000.000,- Ft kölcsön és járulékai az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 68.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig magánszemély javára. Végrehajtási jog került bejegyzésre 227.085.491,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a Magyar Állam (képviseletében a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága) javára. Eljárás megszüntetése végrehajtási jog bejegyzése ügyében.

Az OTP Bank Nyrt. követelése készfizető kezesség beváltása és engedményezés folytán a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-re, valamint OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-re szállt át.

Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan

Szombathely, „Címképzés alatt”

Belterület

Hrsz.: 1972/62

Kivett ipartelep

Terület: 11.257 m2

Tulajdoni hányad: 1/1

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

Típus: ipari ingatlan

Területe: 11 257 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: teljesen közművesített

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 1972/62

Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, hrsz. 1972/62

Területnagyság: 11 257 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap I. részéből kiderül, hogy széljegyen került feljegyzésre egy Végrehajtási jog törlése iránit kérelem a Magyar Állam javára. Szélljegyre került egy Végrehajtási jog törlése iránit kérelem Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata javára.

A tulajdoni lap III. részéből kiderül, hogy jelzálogjog került bejegyzésre 76.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára.

Elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 65.708.914,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 97.545.777,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig magánszemély javára. Végrehajtási jog került bejegyzésre 44.161.705,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Hettyei-Éptech Kft. (8473 Gyepükaján, Kossuth u. 39.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 976.500,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Produkt Tervező, Szervező, Kivitelező és Gyártó Kft. (9600 Szombathely, Géfin Gy. utca 46.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 67.000.000,- Ft kölcsön és járulékai az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára. Kétszeri árverés kitűzése Dr. Urbán Gergely végrehajtó részéről. Végrehajtási jog került bejegyzésre 68.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig magánszemély javára. Végrehajtási jog került bejegyzésre 227.085.491,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a Magyar Állam (képviseletében a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 7.167,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata (Budapest, 23, Pf. 21.) javára.

Végrehajtási jog került bejegyzésre 908.110.770,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Saltimage-team S.R.O (94504 Komarno Jazminova 8.) javára.

Az OTP Bank Nyrt. követelése készfizető kezesség beváltása és engedményezés folytán a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-re, valamint OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-re szállt át.

Ingatlan állapota: átlagos

Az 1972/61 és /62 hrsz-ú ingatlanok Szombathely ipari parkjában találhatóak. Az ingatlan épület alapterületéből 2.757 m2 területű csarnok vásárlás során került az „fa” cég tulajdonába. Az eredeti épület a 70-80-as években épült.

Az 1972/61 és /62 hrsz-ú belterületi földrészlet telekalakítás eredményeként jött létre. A változás előtti állapot szerinti az 1972/6 hrsz-ú kivett ipartelep 1 hektár 2.364 m2 területe lett átminősítve az 1972/61 kivett magánút 1.107 m2 területtel, valamint az 1972/62 kivett ipartelep 1 hektár 1.257 m2 területtel. Az értékesíteni kívánt ingatlan egy nagyobb ingatlancsoport része, mely azoktól kerítéssel nincs elválasztva. Az ingatlancsoport tartalmazza a 1972/61 és /62 hrsz-en kívül az 1972/58, /59, /60, /55 hrsz-ú ingatlanokat. Az ingatlanon kívüli területek más tulajdonban vannak. Az egész ingatlancsoport egyben teljes egészében kerített.

Az 1972/62 hrsz.-ú ingatlan nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, melynek oka, hogy nem készült el a villámvédelmi jegyzőkönyv és a beadott építési engedélyben szereplő villámvédelmi rendszer sem.

Utóbb derült fény arra a tényre, hogy az ingatlan megközelítése jogilag kérdéses és problémás. Az építési engedély alapján kizárólag úgy építhette volna meg az ingatlant a beruházó, ha az ingatlan megközelíthetőségét a 1917/18 hrsz.-ú magánúton keresztül oldja meg. Azonban ezen ingatlan megvásárlása vagy bármi más olyan megállapodás megkötése, mely a megközelítést tenné lehetővé, elmaradt.

A szomszédos 1971/58. hrsz. többségi tulajdonosa tájékoztatta a felszámolót, hogy az építési engedély előírásait ismeri, kizárja a szolgalmi jog alapítását az általa birtokolt ingatlannal kapcsolatban, melyen keresztül az eladásra kínált ingatlan megközelíthető lenne.

Az ingatlan telekterülete sík felületű. Az épületen kívüli részek 5608,97 m2-nyi területen viacolor térburkolattal fedettek. Az épület körbejárható, tehergépjárművel is, illetve megfordulásra is van lehetőség. A kerítés melletti sáv füvesített terület, melynek mértéke 1290,71 m2.

Az 1972/61 hrsz-ú kivett közforgalom elöl el nem zárt magánút sík felületű. A terület füves, gazos cserjés, gondozatlan. A /61-es hrsz-ú területtel kerítéssel nem elválasztott. A /62 hrsz-en lévő eredeti 2.757 m2-es épületrész felújítása mellett a két hosszoldalhoz toldott új földszintes raktárcsarnok épült. Az É-D-i hossztengelyű K-i és Ny-i hosszoldalhoz toldott új raktárcsarnok két végén egy-egy, a hosszanti oldalon két ipari kapu bejárattal, égve nem csepegő felülvilágító panelekkel. A keleti új csarnok egy raszterrel rövidebb, itt két kapubejáró marad a régi raktárba, míg a nyugati oldalon egy régi bejárat marad, így a meglévő raktár a déli oldalon belül átjárhatóvá vált. A raktárcsarnok hőszigetelt, temperáló fűtésű. A csarnokok belmagassága a gerinc vonalban 10 méter a széleinél 8,3 méter.

A régi csarnok belmagassága 7,3 méter. A régi épület két rövidebbik oldalánál került kialakításra a szociális blokk valamint az iroda rész. Az iroda résznél műanyag nyílászárók kerültek behelyezésre, aljzata gres burkolat. A fűtése lapradiátoros hőleadással, gázkazánnal történik. Az épületrész kívülről hőszigetelt, nemes vakolattal borított. A belmagassága 3 méter, lapostetős kialakítású épületrész. A szociális részben jelenleg egy konyha-étkező van kialakítva és két iroda helyiség került kialakításra, mely jelenleg ágyakkal van berendezve. A két helyiséghez egy-egy vizesblokk tartozik.

Az épületekben szerkezeti hiba nem volt észlelhető, jelentős beázás vagy állagromlás nem volt tapasztalható. A /62-es telken a /61-es telek határánál található egy 75 m2 nagyságú régi lapostetős épület. Az ingatlan szigeteletlen, elhanyagolt állapotú.

Az ingatlan közmű szerződésekkel nem rendelkezik.

Az ingatlanokra 2027. január 31. napjáig tartó határozott időtartamú időszakra bérleti jogviszony állt fenn, melyben a Bérbeadó a Bérlő részére elővásárlási jogot is biztosított. A határozott bérleti szerződést a felszámoló felmondta.

A vagyonösszesség második alkalommal kerül meghirdetésre.

A felszámoló tudomására jutott információk alapján kontrollbecslés készült.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg. Időpontot telefonon, illetve e-mailben lehet egyeztetni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adós törölt adószámmal rendelkezik, számla kiállítására nem jogosult.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni a „Savaria Logistic Kft. f.a.” Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-95780641 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.

– Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2637287/tetelek.pdf