ROBIX HUNGARY Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

ROBIX HUNGARY Kft. „fa” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., cg: 01-09-566001)

Győri kirendeltség: 9022 Győr, Liszt F. u. 37.

mint a(z) ROBIX HUNGARY Kft. „f.a”

(8200 Veszprém, Viola utca 12., Cg: 19-09-500421)

Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.19-14-000248/24. sz. végzése által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság alábbi vagyontárgyait:

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P155227

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. szeptember 25. 09 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 12. 09 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 99 410 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 3 182 300 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a ROBIX HUNGARY Kft. f.a.Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11074843 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „ ROBIX HUNGARY Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hrsz: 03 Külterület

Kivett közút

Terület: 4.377 m2

Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan Zirc külterületi részén, az ipari park övezetben található. A kivett közút a 82-es számú főútról jobbra kanyarodva érhető el. A közút 5 m széles aszfaltozott útpályát jelent az út melletti árokkal, valamint füvesített, illetve fásított területtel együtt. Rendezett, karbantartott képet mutat.

A tulajdoni lapból kiderül, hogy a vízelvezetési szolgalmi jog terheli a vázrajz szerinti területre a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém, Pápai utca 41.) javára. Védősáv korlátozás terheli a vezetékek nyomvonalától a felszínen mindkét irányban 7 m szélességben, jogosult Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém, Pápai utca 41.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 39.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 30.000.000,- Ft erejéig Magyar a Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 39.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft erejéig Magyar a Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 39.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 100.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 39.) javára. Egyetemleges jelzálogjog terheli 75.252.708,- Ft és járulékai erejéig a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) javára. Végrehajtási jog terheli 130.944.072,- Ft adó és járulékai erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) javára. Végrehajtási jog terheli 762.178,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Gyulainé Szekér Ildikó Erzsébet javára. Végrehajtási jog terheli 1.153.625,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Horn Magyarország Kereskedelmi Kft-t (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) javára. Végrehajtási jog terheli 1.559.435,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a MDS Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Zay u. 3.) javára. Végrehajtási jog terheli 1.687.623,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-9.) javára.

Hrsz: 06 Külterület

Kivett ipartelep

Terület: 97.690 m2

Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan minden oldalról kerített. Három oldalról vasbeton kerítéselemekkel, egy oldalról pedig drótfonatos kerítéssel határolt. A telek felszíne lejtős, nyugat-keleti irányban enyhe esést mutat. Összközműves. A telek jelenlegi beépítettsége 10 %-os. A burkolt felületek nagysága 11.200 m2, mely részben beton, részben aszfaltburkolatot jelent, és az egyes épületek gépjárművel való megközelítését szolgálja.

A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 39.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 30.000.000,- Ft erejéig Magyar a Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 39.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft erejéig Magyar a Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 39.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 100.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 39.) javára. Jelzálogjog terheli 39.914.835,- Ft és járulékai erejéig a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.) javára. Jelzálogjog terheli 8.607.457,- Ft és járulékai erejéig a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.) javára. Egyetemleges jelzálogjog terheli 75.252.708,- Ft és járulékai erejéig a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) javára. Végrehajtási jog terheli 130.944.072,- Ft adó és járulékai erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) javára. Végrehajtási jog terheli 762.178,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Gyulainé Szekér Ildikó Erzsébet javára. Végrehajtási jog terheli 1.153.625,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Horn Magyarország Kereskedelmi Kft-t (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) javára. Végrehajtási jog terheli 1.559.435,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a MDS Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Zay u. 3.) javára. Jelzálogjog terheli 11.054.320,- Ft köztartozás és járulékai erejéig Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) javára. Végrehajtási jog terheli 1.687.623,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-9.) javára.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út és kivett ipartelep

Típus: ipari ingatlan

Területe: 97 690 m²

Állapota: építés alatt álló

Közművesítettség foka: teljesen közművesített

Tehermentes: nem

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 97 690 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett út és kivett ipartelep

A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok: Az ingatlan terhei az ingatlanok után vannak feltüntetve.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2015. október 8. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Hangodi Tamás Úrnál lehet érdeklődni a 70/622-6579 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni a ROBIX HUNGARY Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11074843 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlat

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P155227/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható 50.000,- Ft+ ÁFA összegért az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P155227#tenderfuzet