RAFINANZ HOME ENTERTAINMENT Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

RAFINANZ HOME ENTERTAINMENT Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: , Cg: 01-09-566001) mint a RAFINANZ HOME ENTERTAINMENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt./1., cégjegyzékszám: 01-09-875578, adószám: 13831846-2-43) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.1.111/2016/11. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező készleteket:

 

Megnevezés Darabszám
CD/DVD 4516
Audió kazetta 62
Összesen 4578

 

 

 

 

Irányár:                457.800 Ft (nettó összeg, 100 Ft/db)

Bánatpénz:            22.890 Ft

 

 

A pályázatban meghirdetett készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

A pályázaton való részvétel feltétele:

A vételárat a RAFINANZ HOME ENTERTAINMENT Kft. „f.a.” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11139306-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni.

A meghirdetett vagyontárgy személyesen 2017. március 29-én megtekinthetőek, előzetes bejelentkezést követően (Időpont egyeztetés a 250-78-12 telefonszámon, vagy az e-mail címen).

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2017. március 9.

Pályázat kezdő időpontja: 2017. március 27. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 11. 8:01

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a RAFINANZ HOME ENTERTAINMENT Kft. „f.a.” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11139306-00000000 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

RÉSZLETFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a vagyontárgyak elszállítása a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

A pályázattal kapcsolatos dokumentációk előre egyeztetett időpontban az LQD Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76. szám alatti irodájában, megtekinthetőek (telefonszám: 06-1-250-78-12, e-mail cím: ).