Príma-Perkupa Bt. „FA” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Príma-Perkupa Bt. „FA” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői 76., Cg: 01-09-566001)

E-mail:

mint a Príma-Perkupa Bt. „fa”

(3756 Perkupa, Kossuth u. 64. Cg. 05-06-007416)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján,

értékesíteni kívánja a társaság alábbi vagyontárgyait:

 

  1. 3756 Perkupa, belterületén 481/1 hrsz. alatt 1219 m2 területű telken található 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan. A telephelyen épülő műhely épület és egy melegedő is található, mely építési és használatbavételi engedélye nem került bemutatásra. A telephely gázcsere telepként üzemelt. Az ingatlan Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Perkupa községben található. Miskolctól 49 km-re északra, a 27-es főút mellett helyezkedik el. Az ingatlan körbe kerített.

Vízellátás, melegvíz, szennyvízelvezetés: nincs kiépítve.

Az elektromos hálózatra rácsatlakozott, de jelenleg a szolgáltató nem biztosítja.

Gázellátás nincs kiépítve.

Fűtés: jelenleg nincs.

A tulajdoni lap III. részén az alábbi bejegyzések találhatók: 

1 db végrehajtás a NAV javára 981.639.-Ft erejéig.

Az ingatlan vételára:   700.000 Ft 

Bánatpénz összege:         21.000 Ft 

  1. 3752 Szendrő, külterületén 0428/4 hrsz. alatt 896m2 területű telken található 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan. A telephely gázcsere telepként üzemelt. Az ingatlan Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szendrő városában található. Miskolctól 40 km-re északra, a 27-es főút mellett helyezkedik el.

Vízellátás, melegvíz, szennyvízelvezetés: nincs kiépítve.

Az elektromos hálózatra rácsatlakozott, de jelenleg a szolgáltató nem biztosítja.

Gázellátás nincs kiépítve.

Fűtés: jelenleg nincs.

A tulajdoni lap III. részén az alábbi bejegyzések találhatók: 

1 db végrehajtás a NAV javára 1.105.639.-Ft+ járulékai erejéig.

Az ingatlan vételára:   250.000 Ft 

Bánatpénz összege:        7.500 Ft

  1. Egy darab Stihl 400-as bozótvágó. Az eszközt a NAV végrehajtási eljárás során lefoglalta.

Az eszköz vételára:      12.000 Ft

Bánatpénz összege:         360 Ft 

  1. Egy darab Hőlégbefúvó 30 kw. Az eszközt a NAV végrehajtási eljárás során lefoglalta.

Az eszköz vételára:      10.000 Ft

Bánatpénz összege:           300 Ft

A pályázaton való részvétel feltétele az előírt bánatpénznek a befizetése a felszámoló LQD Kft MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a benyújtásra nyitva álló határidőben.

A pályázatokat írásban személyesen vagy postai úton zárt borítékban, az adós cég nevének feltüntetésével a felszámoló cég címére kell benyújtani (Postacím: LQD Kft 1725 Budapest, Pf. 191., Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.). A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük elhelyezni, a belső borítékon kérjük feltüntetni: Príma-Perkupa Bt.„fa” pályázat. A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket iktatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adatait, az azokat alátámasztó dokumentumokat (társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy érkeztetett társasági szerződés a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit, a fizetés módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított 60 nap. A pályázat befogadása a felszámolóbiztos részéről nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatához csatolja kitöltve a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető „Pályázói nyilatkozatot”.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 2. 

A pályázatok bontása a fenti benyújtási határidőt követő 8 napon belül, melynek eredményéről az érdekeltek további 8 napon belül értesítést kapnak. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 napon belül megkötjük, a vételárat átutalással 30 napon belül kell megfizetni a felszámoló LQD Kft MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára. A bánatpénz – mely az ajánlattévő javára nem kamatozik – a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó megtekintett állapotban veszi meg.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba adás feltétele.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség. A pályázattal kapcsolatos dokumentációk előzetes egyeztetést követően megtekinthetők az LQD Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76. szám alatti irodájában

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Muth Ferenc felszámolóbiztos ad a 250-78-12-es telefonon. A meghirdetett vagyonelemek előzetes egyeztetés után 2014. május 29.-én 10.00-11.00 óra között megtekinthetőek.