Pályázati felhívás – 2 – ISZG Kft. “f.a.” | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Pályázati felhívás – 2 – ISZG Kft. “f.a.”

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: ; Cg: 01-09-566001), mint az ISZG Kötőelem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (székhely: 2083 Solymár, Rózsika u. 10.; cégjegyzékszám: 13-09-079019) Budapest Környéki Törvényszék 6.Fpk.1541/2017/9. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező különféle St és Of forgácslapcsavarok, hatlapfejű csavarok, bútorcsavarok, kapupánt csavarok, egyéb csavaráru, kb. 15.000 darab. Döntően 2014. évben beszerzett készlet.  A készlettel együtt a tárolásukra szolgáló műanyag dobozok is értékesítésre kerülnek.

 

A meghirdetett készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Becsérték:                          000,-Ft (nettó)
 • Bánatpénz:   000,-Ft

 

Az ingóságok értékesítésének vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g.) pontja az irányadó.

 

A pályázaton való részvétel feltétele:

 • A pályázatokat zárt borítékban, az LQD Kft. budapesti irodájánál (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) lehet személyesen vagy postai úton benyújtani 2018. október 26. napján 14:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 munkanapon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 06-1/431-7220-as telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, áfa körben való nyilatkozatát), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződés az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötésre kerül. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára vagy a felszámoló székhelyén készpénzben.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet pénztárába.