MKB Hungária Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

MKB Hungária Kft. „fa” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg: 01-09-566001)

Győri kirendeltség: 9022 Győr, Liszt F. u. 37.

mint az  MKB Hungária Kft. „f.a” 

(8660 Tab, Munkás utca 14. , cg.: 14-09-000683)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság alábbi vagyontárgyait:

 1. ingóságát
 2. ingatlanát
 3. ingatlanát
 4. vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P224928 (I. ingóság)

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P224919  (II. ingatlan)

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P224902  (III. ingatlan)

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P224921 (IV. vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét)

 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. december 4. 08 óra 00 perc

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 21. 08 óra 00 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az MKB Hungária Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11072872 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „MKB Hungária Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

 1. ingóságok:

 

Különböző ipari gépek. Lista és leírás feltöltve a dokumentumok fülbe.

 

Leltári szám                           Megnevezés                                                              Mennyiség (db)

111                 NERIA HY-032701 Hidraulikus lemezolló gépi ütközőállítással,

vág.sz.: 2000 mm, lemezvastagság: 6 mm                                                     1

408                 FA-13 asztali fúrógép                                                         1

151                 Esztergapanel a TRAUB TMD valamelyikéhez                                            1

275                 Hidraulikus emelőbéka                                                                                  1

369                 Légtechnikai hűtveszárító berendezés.                                                           1

91                   Elektrosztatikus festőberendezés                                                                  1

558                 Portartály (fluid)                                                                                             1

139                 MP-040 oszlopos fúrógép                                                                              1

89                   OS-150 LH Nedves szalagos csiszológép                                                       1

120                 GEB-100 Hidraulikus élhajlító (hajlítási szélesség: 3000 mm,

Nyomáserő: 100 t)                                                                                           1

180                 STG-220 G Szallagos fémfűrész                                                                     1

132                 STG-220 G Szallagos fémfűrész                                                                     1

110                 HECKER KOCH BA-20-2 CNC Fúró- maró mű.                                          2

103                 TRAUB TMD 360 CNC automata esztergagép 33 kW,

üzemórák: 53031, 39545                                                                                 2

101                 ERCOLINA csőhajlító gép NCML 2500                                                        1

624                Faipari szalagos csiszológép                                                                            1

92                   BK 32 oszlopos fúró                                                                                        1

*1                  Bulgár univerzális esztergagép                                                                        1

*2                   250 tonnás excenter prés                                                                                  1

*4                  NDK marógép                                                                                                  1

*3                   MVM magyar esztergagép                                                                               1

XVH-679 frsz-ú lakókocsi                                                                               1

 

 1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lista alapján

Típus: Ipari gép

Tehermentes: igen

Mennyisége: 24 db

Becsérték: 11 633 000 forint

 

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2015. december 16. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Nagy Lajos Úrnál lehet érdeklődni a 20/9710-358 telefonszámon.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 633 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 548 990 forint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P224928/tetelek.pdf

* * * * *

 1. ingatlan:

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

 1. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: kivett üzemi terület

Fekvése: belterület

Hrsz.: 1147/2

Címe: 8660 Tab, Munkás u. 30. sz.

Földrészlet: 6.179 m2

Tul. Hányad: 1/1

 

A telek sokszög alakú, körbejárható sík területen található. A rajta lévő épület körbejárható. 1970-ben épült, 1990-ben bővítették és felújították. Az épületen található egy varroda és ponyva hegesztő rész, valamint irodai blokk, illetve másik szerkezeti egységben a fémüzem. Az épület alapterülete: 1.722 m2

 

 1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzemi terület

Típus: ipari ingatlan

Területe: 6 179 m²

Állapota: felújított

Közművesítettség foka: közművesített

Tehermentes: nem

Tulajdoni hányad: 1/1

 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I és II. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tab

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 1147/2

Ingatlan postai címe: 8860 Tab, Munkás utca 30.

Művelési ág: kivett üzemi terület

Területnagyság: 6 179 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzemi terület

 

A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok:

A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 107.600.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vezetékjog terheli 101 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára

 

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése: 2015. december 16. napján 12 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 63 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 2 114 000 forint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P224919/tetelek.pdf

* * * * *

III. ingatlan:

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

 1. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: kivett telephely

Fekvése: belterület

Hrsz.: 1146/4

Földrészlet: 6.106 m2

Tul. Hányad: 1/1

Az ingatlan trapéz alakú, közművesítetlen. Jelenleg a terület fel van szántva. Épület nincs rajta.

A tulajdoni lapból kiderül, hogy végrehajtási jog terheli 8.478.758,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, valamint 38.924.942,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV Somogy megyei Adóigazgatósága (7400 Kaposvár Béke u. 20.) javára.

 

A tulajdoni lap I. és II. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): TAB

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 1146/4

Művelési ág: kivett telephely

Területnagyság: 6 106 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett telephely

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy végrehajtási jog terheli 8.478.758,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, valamint 38.924.942,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV Somogy megyei Adóigazgatósága (7400 Kaposvár Béke u. 20.) javára.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan nem elkerített, a felszámoló közreműködése nélkül megtekinthető.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 075 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 502 250 forint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P224902/tetelek.pdf

* * * * *

 1. vagyona egésze vagy telephelye eszközeinek összessége:
 2. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Fekvése: belterület

Hrsz.: 1155/17

Földrészlet: 9.165 m2

Tul. Hányad: 1/1

A telek sokszög oldalú. Két épület található rajta, egy portaépület és egy szociális épület. Az épületek régi kialakításúak, hagyományos építési módban készültek. Porta alapterülete: 224 m2, szociális épület alapterülete: 200 m2. Összesen 424 m2

A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vezetékjog terheli 444 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

 

 1. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, árok

Fekvése: belterület

Hrsz.: 1155/18

Földrészlet: 7.199 m2

Tul. Hányad: 1/1

A telek négyszög alakú. Az épület 1960-as években épülhetett, 1999-ben teljes felújítást kapott. Tetőszerkezetet, padozatot, nyílászárókat kicserélték. Forgácsoló CNC üzemnek használták. Az épület alapterülete: 323 m2. A tevékenysége már üzemi/ipari jellegű, de ez a tulajdoni lapon nem került átvezetésre.

A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára .Vezetékjog terheli 95 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

 

III. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: kivett út

Fekvése: belterület

Hrsz.: 1155/19

Földrészlet: 2.425 m2

Tul. Hányad: 1/1

Kb. 10m széles, aszfaltozott felületű, szilárd burkolattal ellátott üzemi út.

A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 599 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) javára.

 

 1. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: kivett üzemi terület, szántó, legelő és árok

Fekvése: belterület

Hrsz.: 1155/20

Földrészlet: 15.770 m2

Tul. Hányad: 1/1

Kivett üzemi terület 2.276 m2, szántó 8.185 m2, legelő és árok 5.109 m2. Összesen: 15.770 m2

Egy db üzemi épület található az ingatlanon, amely egy hőszigeteletlen raktárt takar. Közművesítetlen.

A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 599 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. )

 

 1. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: kivett üzemi terület

Fekvése: belterület

Hrsz.: 1155/21

Földrészlet: 36.672 m2

Tul. Hányad: 1/1

Az ingatlanon 14 épület található, melyek különböző műszaki állapotúak. Kb. az 1960-as években épületek. Az irodaépület 247 m2, forgácsoló üzem 352 m2, daraboló üzem 572 m2, raktár 288 m2, elektromos elosztó, raktár 1.168 m2, TMK műhely 40m2, gázpalack tároló 33 m2, lakatosüzem 1.088 m2, raktár 810 m2, raktár 144 m2, raktár 36 m2, veszélyes hulladéktároló szín, garázs 62 m2. Összesen 4.840 m2

A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 92 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) javára. Vezetékjog terheli 143 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

 

 

 1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, út, üzemi terület

Típus: ipari ingatlan

Területe: 71 231 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: teljesen közművesített

Tehermentes: nem (lásd ingatlanok után)

Tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: 168 200 000 forint

 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I és II. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tab

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 1155/17-21

Ingatlan postai címe: 8660 Tab, Munkás utca

Területnagyság: 71 231 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, udvar, út, üzemi terület

Ingatlan állapota: átlagos

A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok: a terhek az ingatlanok után kerültek feltüntetésre

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2015. december 16. napján 12 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 168 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 5 246 000 forint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P224921/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet 100.000 Ft + ÁFA összegben megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P224921#tenderfuzet

* * * * *

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni az MKB Hungária Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11072872 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlat.

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.