Mini Group-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Mini Group-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) Mini Group-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA” (3344 Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 44., Cg: 10-09-030217, adószám: 11687177-2-10)  az Egri Törvényszék 8.Fpk.33/2019/8. számú jogerős végzése által kijelölt felszámolója, nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós cég gépjárműveit

 1. GÉPJÁRMŰVEK
S.sz. Megnevezés Frsz Gyártási év Becs érték Ft-ban (nettó) Megjegyzés
1. Ford Escort Turnier 1.8 szgk. alvázszám: WF0NXXGCANVM12911 IWC-973 45.000 Üzemképtelen, motorhibás, erősen korrodált, elhasznált gépkocsi.
2. Renault Laguna szgk. alvázszám: VF1BGEKBB33881496 JUE-331 2005 45.000 Üzemképtelen, váltóhibás, a karosszéria több helyen sérült, korrodált. Két mellső doblemez, motorháztető kiszerelve.
3. Skoda 120 L szgk. alvázszám: TMB12M00LL3813727 BWJ-483 1989 30.000 Üzemképtelen, motor, sebességváltó, féltengelyek, fényszórók kiszerelve.
4. Skoda 120 L szgk. alvázszám: TMB12MOOLK3748705 BUU-964   20.000 Üzemképtelen, csak váz. Motor, sebességváltó, féltengelyek, kerekek, fényszórók kiszerelve.
5. Személygépkocsi utánfutó STEMA M 4075 alvázszám: WSEM075B46G951927   2006 60.000 Üzemképes, műszaki vizsga érvényessége lejárt 2015.10.30. napján.
6. Pénztárgép 2 db     20.000 üzemképtelen, sérült

A 4 db személygépkocsi és az 1 db utánfutó kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre!

 • Irányár:                                                     220.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                     11.000 Ft
 1. A pályázaton való részvétel feltétele
 2. A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2020. május 15. (péntek) 12:00 óráig.
 3. Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 4. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 5. Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 6. Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 7. A vagyontárgyak előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Eszenyi Attilától kérhető (42) 500-077 telefonszámon.
 8. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 9. A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot. A teljes vételárat, a szerződéskötéssel egyidejűleg készpénzben kell megfizetni.
 10. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 11. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet irodájába készpénzben, vagy átutalásra kerüljön az LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú elkülönített számlájára. A közlemény rovatba megjelölni szükséges: „Mini Group Car Kft. „FA” bánatpénz”.