MID Real Invest Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

MID Real Invest Kft. „fa” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

1201 Budapest, Vágóhíd utca 65., Cg. 01-09-566001

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

E-mail cím:

mint a MID – Real Invest Ingatlanforgalmazó és – hasznosító Kft. „FA”

(1133 Budapest u. Váci u. 76., Cg. 01-09-870772, adószám: 11759021-2-41)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján,

értékesíti a társaság alábbi ingatlanait

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. március 23. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. április 7. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a MID – Real Invest Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11111087 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan(ok):

 

 

hrsz tulajdoni hányad megnevezés terület nagysága övezeti besorolás
budapesti 162119/1 1/1 1191 Budapest, XIX. ker. Üllői út 2540 m2 kivett út

budapesti

162119/2

1/1 1191 Budapest, XIX. ker. Mátyás király út 1. sz. 1 ha 3451 m2 kivett beépítetlen terület

budapesti

162119/3

1/1 1191 Budapest, XIX. ker. Vak Bottyán út 1214 m2 kivett út

budapesti

162145

83/136 1191 Budapest, XIX. ker. Tompa út 1. 272 m2 kivett lakóház, udvar

 

A pályázatban szereplő ingatlan(ok) irányára összesen: 440 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 13 400 000 forint.

 

A 4 ingatlan szorosan kapcsolódik egymáshoz, egy fejlesztési egységet képez, ezért az ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A fejlesztési terület Budapesten a XIX. kerületben, az Üllői út mentén, az Europark bevásárlóközponttal szemben helyezkedik el. A korábbi tulajdonosok egy bevásárló központot- irodaházat- szabadidő központot kívántak létesíteni a fent megnevezett helyrajzi számú ingatlanokon. A beruházást VIII-154-13/2008. sz.-on a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Polgármesteri Hivatala engedélyezte. A kiadott engedély már lejárt. Új engedélyezési eljárással lehet kezdeményezni a terület fejlesztését.

Az Üllői út – Tompa utca – Vak Bottyán utca – Mátyás király utca által határolt tömb beruházási szándékkal érintett, intézményfejlesztésre előkészített terület, a korábban rajta lévő épületeket lebontották, a telkeket egyesítették.

A tömb területe a földhivatali nyilvántartás alapján együttesen: 1 ha 7371 m2 terület.

Tágabb környezetét az Üllői út – Határ út tömegközlekedési csomópont térsége képezi.

Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

hrsz tulajdoni hányad megnevezés terület nagysága övezeti besorolás
162119/1 1/1 1191 Budapest, XIX. ker. Üllői út 2540 m2 kivett út
 • Bejegyzési határozat (35677/8/2008/07.12.06) egyéb megosztva a 162119 hrsz-ú ingatlanból a T-79648 ttsz-ú térrajz alapján
 • Bejegyzési határozat (178010/2/2010/10.09.17) vezetékjog 4 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult ELMŰ Hálózati Kft.
 • Bejegyzési határozat (161228/2/2011/10.12.01) vezetékjog 23 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult ELMŰ Hálózati Kft.
 • Bejegyzési határozat (81879/2/2012/12.03.02) vezetékjog 55 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult ELMŰ Hálózati Kft.
 • Bejegyzési határozat (36650/1/2013/13.01.14) jelzálogjog 6.050.000 EUR és járulékai erejéig, jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (Ausztria 1090 Bécs, Kolingasse 14-16.)
 • Bejegyzési határozat (36650/1/2013/13.01.14) vételi jog 2016.08.25. napjáig, jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (Ausztria 1090 Bécs, Kolingasse 14-16)
hrsz tulajdoni hányad megnevezés terület nagysága övezeti besorolás

budapesti

162119/2

1/1 1191 Budapest, XIX. ker. Mátyás király út 1. sz. 1 ha 3451 m2 kivett beépítetlen terület
 • Bejegyzési határozat (35677/8/2008/07.12.06) egyéb megosztva a 162119 hrsz-ú ingatlanból a T-79648 ttsz-ú térrajz alapján
 • Bejegyzési határozat (35677/8/2008/07.12.06) vételi jog 2011.09.27. napjáig, jogosult INVESTKREDIT BANK AG. (1013 Renngasse 10 Bécs Ausztria)
 • Bejegyzési határozat (161228/2/2011/10.12.01) vezetékjog 1 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult ELMŰ Hálózati Kft.
 • Bejegyzési határozat (36650/1/2013/13.01.14) jelzálogjog 6.050.000 EUR és járulékai erejéig, jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (Ausztria 1090 Bécs, Kolingasse 14-16.)
 • Bejegyzési határozat (36650/1/2013/13.01.14) vételi jog 2011.09.27. napjáig, jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (Ausztria 1090 Bécs, Kolingasse 14-16)
 • Bejegyzési határozat (36650/1/2013/13.01.14) vételi jog 2012.08.25. napjáig, jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (Ausztria 1090 Bécs, Kolingasse 14-16)
hrsz tulajdoni hányad megnevezés terület nagysága övezeti besorolás

budapesti

162119/3

1/1 1191 Budapest, XIX. ker. Vak Bottyán út 1214 m2 kivett út
 • Bejegyzési határozat (35677/8/2008/07.12.06) egyéb megosztva a 162119 hrsz-ú ingatlanból a T-79648 ttsz-ú térrajz alapján
 • Bejegyzési határozat (178010/2/2010/10.09.17) vezetékjog 2 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult ELMŰ Hálózati Kft.
 • Bejegyzési határozat (36650/1/2013/13.01.14) jelzálogjog 6.050.000 EUR és járulékai erejéig, jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (Ausztria 1090 Bécs, Kolingasse 14-16.)
 • Bejegyzési határozat (36650/1/2013/13.01.14) vételi jog 2016.08.25. napjáig, jogosult ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (Ausztria 1090 Bécs, Kolingasse 14-16)
hrsz tulajdoni hányad megnevezés terület nagysága övezeti besorolás

budapesti

162145

83/136 1191 Budapest, XIX. ker. Tompa út 1. 272 m2 kivett lakóház, udvar
 • Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén nem találhatóak bejegyzések.A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.A pályázattal kapcsolatos dokumentációk 2015. március 23. 10.00-11.00 óra között az LQD Kft. 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. szám alatti irodájában, a meghirdetett vagyontárgy személyesen 2015. március 24. 8.00-10.00. óra között megtekinthetőek.Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
 • Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
 • A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.
 • Részletfizetési lehetőség: nincs
 • Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az MID – Real Invest Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11111087 számú bankszámlájára kell megfizetni.
 • Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:
 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.