Mediator Consulting Szolgáltató Bt. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Mediator Consulting Szolgáltató Bt. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: ; Cg: 01-09-566001), mint a Mediator Consulting Szolgáltató Bt. „f.a.” (székhely: 1211 Budapest, Védgát út 43.; cégjegyzékszám: 01-06-211486) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.2457/2016/12. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

 

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi gépjárműveit:

 

 1. MULTICAR-IFA
 • forgalmi rendszám: ABZ-839
 • egyéb információ: üzemképtelen, roncs, forgalomból kivonásra került, forgalmi okmányai nincsenek meg, 3 éve nem üzemel.
 • becsérték: 120.000,-Ft

 

 1. ROVER 620 SDI
 • forgalmi rendszám: JAP-390
 • egyéb információk: üzemképtelen, a motor nem indul, két féltengely cserélendő, forgalomból kivonásra került, forgalmi okmányai nincsenek meg, 3 éve nem üzemel.
 • becsérték: 100.000,-Ft

 

 1. MAZDA MX3
 • forgalmi rendszám: HLL-141
 • egyéb információk: üzemképtelen, roncs, forgalomból kivonásra került, forgalmi okmányai nincsenek meg, 3 éve nem üzemel.
 • becsérték: 40.000,-Ft

 

 1. Volkswagen Man 10.150
 • forgalmi rendszám: KAZ-598
 • egyéb információk: üzemképtelen, a motor nem indul, forgalomból kivonásra került, forgalmi okmányai nincsenek meg, 3 éve nem üzemel.
 • becsérték: 120.000,-Ft

 

 1. IVECO 120 E18
 • forgalmi rendszám: LRA-801
 • egyéb információk: üzemképtelen, a motor nem indul, forgalomból kivonásra került, forgalmi okmányai nincsenek meg, 3 éve nem üzemel.
 • becsérték: 150.000,-Ft

 

 

A meghirdetett gépjárművek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a vételáron felül vállalja 900.000,-Ft tárolási költség megfizetését.

 

 • Becsérték (5 db gépjármű):   530.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:    26.500 Ft

A legalacsonyabb összegű ellenérték a nettó becsérték (minimálár) 100%-a (530.000,-Ft).

 

 

Az ingóságok értékesítésének vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g.) pontja az irányadó.

 

A pályázaton való részvétel feltétele:

 • A pályázatokat zárt borítékban, az LQD Kft. budapesti irodájánál (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) lehet személyesen vagy postai úton benyújtani 2018. augusztus 31. napján 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 8 munkanapon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A gépkocsik 1211 Budapest, Védgát u. 43. szám alatt találhatóak. Megtekinthetők munkanapokon 9 és 15 óra között.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződés az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötésre kerül. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni az LQD Kft. felszámoló szervezet pénztárába.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet házipénztárába.