MC Ingatlanforgalmazó Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

MC Ingatlanforgalmazó Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: ; Cg: 01-09-566001) mint a(z) MC Ingatlanforgalmazó Kft. „f.a.” (székhely: 1133 Budapest, Árboc u. 6/2., cégjegyzékszám: 01-09-292752) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.1.673/2018/15. számú, a Cégközlönyben 2018.11.12. napján közzétett végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat 

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi gépjárművet.

 

Megnevezés Gyártási év Alvázszám Likvid érték (eFt) Megjegyzés
Személygépkocsi,

 

VW Passat Variant 1,9 TDI

 

Frsz: IPC-334

2001 WVWZZZ3BZ1E120406 80 ·         Futott km: kb. 250.000

·         Üzemképtelen, elhasznált, nem indul

·         Akkumlátor, 4 db ajtó, motorháztető, lámpák és fényszórók, mellső lökhárító és az ülések kiszerelve.

·         A motor egyes részei hiányoznak

·         Műszerfal megbontva

·         A műszaki vizsga érvényessége 2018. november 05-én lejárt.

 

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4/a) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítési meghirdetésre.

 

Nettó irányár:                    80.000 Ft

Minimál ár:                       80.000 Ft

Bánatpénz:                            4.000 Ft

 

A vagyontárgyat a NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága 2018.06.22 napján végrehajtási eljárás során lefoglalta.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat az LQD Kft. az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26. 12:00

 

A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. irodájába (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) lehet személyesen vagy levélben benyújtani.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

 

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre kerül. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékesítésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem éri el a minimálárat.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A pályázati dokumentáció, valamint a meghirdetett vagyontárgy előzetes bejelentkezést követően megtekinthető. Időpontot egyeztetni a 06-1/250-78-12-es telefonszámon vagy az e-mail címen lehetséges.

A felszámolónak környezeti teherről nincs információja.