Large-Man Kft. „FA” másodszori pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Large-Man Kft. „FA” másodszori pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg: 01-09-566001)

E-mail:

mint a Large-Man Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „fa”

(6000 Kecskemét, Mészáros L. tér 4. 1. em. 2. Cg. 03-09-114563)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság alábbi vagyontárgyait:

 

KPU-963 forgalmi rendszámú MAN típusú 2001. évjáratú tehergépkocsit.

Km óra állása: 919.491 km

Teljesítménye: 228 kW

A gépkocsi műszaki vizsgája lejárt. A gumiabroncsok kopottak. Több kisebb sérülés, üzemanyagfolyás van, melyeket javítani kell.

Irányár:             430.000,- Ft

Bánatpénz:          21.500,- Ft 

  1. XWT-260 forgalmi rendszámú KÖGEL AWE 18 típusú 1998. évjáratú pótkocsit.

A pótkocsi műszaki vizsgája lejárt. A gumiabroncsok kopottak. A komplett fékrendszert fel kell újítani. A felépítményen korróziós nyomok, kisebb sérülések láthatók. A világítótestek fakultak, sérültek, cserére szorulnak.

Irányár:             180.000,- Ft

Bánatpénz:          9.000,- Ft 

A pályázaton való részvétel feltétele az előírt bánatpénznek a befizetése az adós Large-Man Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. F.A. MagNet Banknál vezetett 16200182-11528445-00000000 számú bankszámlájára a benyújtásra nyitva álló határidőben.

A pályázatokat írásban személyesen vagy postai úton zárt borítékban, az adós cég nevének feltüntetésével a felszámoló cég címére kell benyújtani (Postacím: LQD Kft 1725 Budapest, Pf. 191., Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.). A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük elhelyezni, a belső borítékon kérjük feltüntetni: Large-Man Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.„fa” pályázat. A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket iktatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adatait, az azokat alátámasztó dokumentumokat (társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy érkeztetett társasági szerződés a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit, a fizetés módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított 60 nap. A pályázat befogadása a felszámolóbiztos részéről nem jelent szerződéskötési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. augusztus 4. 

A pályázatok bontása a fenti benyújtási határidőt követő 8 napon belül történik, melynek eredményéről az érdekeltek további 8 napon belül értesítést kapnak. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 napon belül megkötjük, a vételárat átutalással 30 napon belül kell megfizetni a Large-Man Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „F.A..” MagNet Banknál vezetett 16200182-11528445-00000000 számú bankszámlájára. A bánatpénz – mely az ajánlattévő javára nem kamatozik – a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó megtekintett állapotban veszi meg.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba adás feltétele.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség. A pályázattal kapcsolatos dokumentációk előzetes egyeztetést követően megtekinthetők az LQD Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76. szám alatti irodájában.