KRIZAR IT Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

KRIZAR IT Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) KRIZAR IT Kft. „FA” (2360 Gyál, Mátyás király utca 94/2., Cg. 13-09-193878, adószám: 26355812-2-13) a Budapest Környéki Törvényszék a 11.Fpk.413/2022/15 számú jogerős végzése által kijelölt felszámolója, nyilvános pályázati felhívás útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós cég vagyontárgyait.

Sor-számMegnevezésMegjegyzésBecsértékMinimálár (100%)Ajánlati biztosíték összege
1.Használt számítástechnikai eszközök16 db vegyes, használt számítógép, monitor, szerver, nyomtató, stb…510.000 Ft510.000 Ft25.500 Ft
2.Használt kerékpárHasznált kerékpár Bockrider 16”40.000 Ft40.000 Ft2.000 Ft
3.Használt irodabútorokHasznált asztalok, székek, szekrények.80.000 Ft80.000 Ft4.000 Ft
 •     Becsérték:             630.000 Ft
 • Minimálár:                630.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték:   31.500 Ft
 1. A pályázaton való részvétel feltétele
 2. A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.) irodájába lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2023. augusztus 08. (kedd) 12:00 óráig.
 3. Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 4. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 5. Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 6. Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 7. A vagyontárgyak idegen ingatlanban találhatóak, előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Időpontot egyeztetni e-mailben () lehet.
 8. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását.
 9. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg készpénzben vagy a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára átutalásra kell megfizetni.
 10. Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötéskor kell megfizetni.  
 11. Törzskönyv a felszámoló részére nem áll rendelkezésre.
 12. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 13. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt ajánlati biztosíték a pályázat benyújtásának időpontjáig átutalásra kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 letéti számlájára. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: „KRIZAR IT Kft. „FA” ajánlati biztosíték”.
 14. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.
 15. ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.