KKM 2004 Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

KKM 2004 Kft. „fa” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail:

mint az KKM 2004 Kft. „fa”

(1054 Budapest, Honvéd u. 8.) asz.: 12860849-2-41

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság tulajdonát képező ingatlanokat:

I. Győr belterületén lévő 25614/195. hrsz 166 m2 területű kivett sajáthasználatú út, illetve Győr belterületén lévő 25614/196. hrsz 3594 m2 területű kivett beépítetlen területet. Természetben 9012 Győr-Ménfőcsanak, Szellő utca alatti, beépítetlen területet. Az ingatlan sík területen helyezkedik el. Szélső telek, négyszög alakzatú. A telek szélessége kb. 53m széles. Ménfőcsanak Győr egyik városrésze. Az M1-es autópályától délre, a 83-as főút mellett fekszik. A főútról letérve az Új Élet útra, majd a Halász Ödön utcán egyenesen haladva a Hármashatárút kereszteződés folytatásában a Szellő utcára érve lehet megközelíteni. Az utca zsákutca, mivel vasúti sínek keresztezik. A terület szomszédságában sorházak állnak, a telekkel szemben játszótér áll. Fejlesztési terület 7,5 m magasságig, 3 szintes társasház építhető, 40% mértékű beépítéttséggel. A két ingatlan egy ingatlantestet képvisel, ezért kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

Elektromos ellátás: Hálózatra rácsatlakozott.

Gáz ellátás: Nincs, az utcában kiépített.

Vízellátás: Hálózatra rácsatlakozott.

Szennyvíz: Csatornahálózat a telek előtt húzódik.

Irányár:        28.600.000, – Ft

Bánatpénz:     1.058.000, – Ft 

Mind a két tulajdoni lapon ugyanazon bejegyzések találhatóak:

A tulajdoni lap III. részén:

Keretbiztosítéki jelzálogjog: 364.000 EUR + járulékai erejéig.   jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 70.006.916 Ft + járulékai erejéig        jogosult: NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság

Végrehajtási jog: 370.300,67 EUR+ járulékai erejéig     jogosult: Hypo-Bank

Végrehajtási jog: 113.071,28 EUR+ járulékai erejéig     jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 463.298,09 EUR+ járulékai erejéig     jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 359.949,64 EUR+ járulékai erejéig     jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 110.000+ járulékai erejéig                   jogosult: NAV

Végrehajtási jog: 1.702.067+ járulékai erejéig                jogosult: Szombathely MJV Polgm. Hiv. (Csak 25614/196. hrsz)

Széljegy: nincs

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, tekintettel arra, hogy azok egy ingatlan testet képviselnek.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

II. Nyúl belterületén lévő 762/23.; 762/24.; 762/25.; 762/26. hrsz összesen 3832 m2 területű, természetben Nyúl község, területén elhelyezkedő beépítetlen területek, ill. útként nyilvántartott terület. Nyúl község Győrtől 13 km-re fekszik. A 82-es főútvonal mellett. Az ingatlan sík területen helyezkedik el. 3 db beépítetlen terület és 1 db út a nyilvántartás szerint. A telekhatárok nincsenek lekerítve, a szomszédos mezőgazdasági területtel jelenleg egybe olvadnak. Közművek nincsenek. Az ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. 

Elektromos ellátás: Csak a szomszédos telkeken van.

Gáz ellátás: Csak a szomszédos telkeken van.

Vízellátás: Csak a szomszédos telkeken van.

Szennyvíz: Csak a szomszédos telkeken van.

Irányár:          7.700.000, – Ft

Bánatpénz:        385.000, – Ft

Mind a négy tulajdoni lapon ugyanazon bejegyzések találhatóak:

A tulajdoni lapok III. részein:

Jelzálogjog: 12.000.000 Ft+ járulékai erejéig                 jogosult: Duna Takarékszövetkezet

Vételi jog lejárata: 2008.12.08                                      jogosult: Duna Takarékszövetkezet

Jelzálogjog: 60.000.000 Ft + járulékai erejéig                jogosult: Duna Takarékszövetkezet

Jelzálogjog: 413.000 CHF + járulékai erejéig                 jogosult: Duna Takarékszövetkezet

Végrehajtási jog: 70.006.916 Ft + járulékai erejéig        jogosult: NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság

Végrehajtási jog: 50.752.700 Ft + járulékai erejéig        jogosult: Duna Takarékszövetkezet

Végrehajtási jog: 589.204 Ft + járulékai erejéig             jogosult: E-ON

Végrehajtási jog: 108.146.311 Ft + járulékai erejéig      jogosult: Hypo-Bank

Végrehajtási jog: 359.949,61 EUR + járulékai erejéig    jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 113.071,28 EUR + járulékai erejéig    jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 463.298,09 EUR + járulékai erejéig    jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 110.000 Ft + járulékai erejéig             jogosult: NAV

Széljegy: nincs

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

III. Szombathely belterületén lévő 4063/60. hrsz 1946 m2 területű, természetben Szombathely Olad kertvárosi részén elhelyezkedő, kivett beépítetlen területet. Az ingatlan sík területen helyezkedik el. 1 db beépítetlen terület. A telekhatárok körbe kerítettek, a szomszédos területeken társasházak épültek. A telek szabályos alakzatú, körbe kerített. Fejlesztésre alkalmas, a megközelíthető úthálózat aszfalt burkolatú.

Elektromos ellátás: Telekhatáron belül a csatlakozás.

Gáz ellátás: A telek előtt kiépítve a hálózat.

Vízellátás: Telekhatáron belül a csatlakozás.

Szennyvíz: Telekhatáron belül a csatlakozás.

Irányár:        29.400.000, – Ft

Bánatpénz:     1.082.000, – Ft

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatóak:

A tulajdoni lap III. részén:

Végrehajtási jog: 70.006.916 Ft + járulékai erejéig        jogosult: NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság

Végrehajtási jog: 370.300,67 EUR + járulékai erejéig    jogosult: Hypo-Bank

Végrehajtási jog: 463.298,09 EUR + járulékai erejéig    jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 359.949,61 EUR + járulékai erejéig    jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 113.071,28 EUR + járulékai erejéig    jogosult: Volksbank

Végrehajtási jog: 348.000 EUR + járulékai erejéig         jogosult: Vasi Ingatlanépítő Kft.

Széljegy: nincs

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat az adós KKM 2004 Kft. „fa” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11119755 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A pályázattal kapcsolatos dokumentációk megtekinthetőek 2015. november 26 9.00-10.00 óra között az LQD Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76. szám alatti irodájában.

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2015. december 31.

Pályázat kezdő időpontja: 2016. január 18. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 2. 8:01

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

 

  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

 

  • A megajánlott vételárat

 

  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló LQD Kft MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023, számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.