Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” – gépjármű – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” – gépjármű – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.), mint a(z) Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24 V, cégjegyzékszám: 01-09-697268, adószám: 12661877-2-41) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.3323/2018/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyontárgyát.

 

Gépjármű

  • típus: Ford Focus DA3 kombi gépjármű
  • frsz.: LTU-714
  • alvázszám: WFOWXXGCDW7Y49715
  • motorszám: C8DB
  • szín: szürke, metál fény
  • gyártási év: 2007Jelenleg a karosszéria elemek közül a jobb hátsó ajtón, illetve a jobb oldalt hátul találhatók nagyobb horpadások, az egész autó karcos.
  • A jármű nem indítható, nem is vontatható, a vezérlés elemeit cserélni kell. 

 

Irányár:                     120.000 Ft

Ajánlati biztosíték:     6.000 Ft

 

A gépjármű jobb első futóműve kifordult a helyéről.

A kárpit szennyezett, szakadt, kiégetett. A csomagtér szennyezett, szakadt állapotú.

A karosszéria a jármű futamideje (kb. 144 hó) és futásteljesítménye alapján megfelelő állapotú, de a jármű teljes első és hátsó része az utasajtókig nagy mértékben javított: nagyfokú első és hátsó sérülések voltak az autón.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. irodájába lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2019. február 1. napján (péntek) 12:00 óráig.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 munkanapon belül kerül sor.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.

Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.

A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás a 06-1/250-7812-es telefonszámon kérhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.

A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.

A teljes vételárat a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással a(z) Heti Válasz Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú számlájára átutalással.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az Heti Válasz Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú számlájára (közlemény rovatba kerüljön feltüntetve: „Heti Válasz Kft. „f.a.”  bánatpénz megfizetése”).