GATIONIMPEX Kft. “v.r.” – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

GATIONIMPEX Kft. “v.r.” – 2. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) GATIONIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „v.r.” (2764 Tápióbicske, Béke utca 3., Cg: 13-09-161329, adószám: 24230043-2-13) cég Budapest Környéki Törvényszék 11.Vpk.47/2020/18. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, nyilvános pályázati felhívás útján az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gépjárművét.

Gépjármű részletezése:

SorszámMegnevezésRendszámMegjegyzés
1.AUDI A6 Típus: 4B Hengerűrtartalom: 2496 cm3 teljesítménye: 110 kwGMW-433Gyártási év: 1998.  A jármű üzemképes, az elmúlt hónapokban valószínűleg részben felújították, további felújítása szükséges. Futott km: 451.000

A gépjármű Jágónak település Kossuth út 16. szám alatti autószerelőnél található. A gépjármű megtekintése a tárolási helyén lehetséges.

 • Becsérték: 320.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 16.000 Ft
 • Minimálár (a becsérték 55 %-a): 176.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem második alkalommal került értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) be. szerinti értesítés megtörtént.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni a pályázati eljárásban. A vagyonrendező a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az értékesítés mentes az ÁFA alól.

A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatokat elektronikus levélben az LQD Kft. e-mail címére () kell megküldeni 2021. szeptember 13. (hétfő) 11:00 óráig.
 • Az ajánlatok elbírálására a beküldési határidő napján kerül sor.
 • A vagyonrendező fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a vagyonrendező ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait.

Társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, a megfizetett bánatpénz igazolását, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.

Természetes személy esetén: név, anyja neve, lakcím, az ajánlott vételárat számmal és betűvel is kiírva, továbbá a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát, továbbá az ajánlott vételárat, a megfizetett bánatpénz igazolását, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit..

 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A teljes vételárat, a szerződéskötés időpontjáig átutalással kell megfizetni az LQD Kft. felszámoló szervezete MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú letéti számlájára. A közlemény rovatba fel kell tűntetni: „GATIONIMPEX Kft. gépjármű vételára”.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig átutalásra kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezete MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú letéti számlájára. A közlemény rovatba fel kell tűntetni: „GATIONIMPEX Kft. gépjármű bánatpénze”.