GAILLIMH 2003 Bt. „vagyonrendezés alatt” – Budapest 33426/0/A/17. hrsz. – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

GAILLIMH 2003 Bt. „vagyonrendezés alatt” – Budapest 33426/0/A/17. hrsz. – 1. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: , Cg: 01-09-566001) mint a GAILLIMH 2003 Bt. vagyonrendezés alatt (1071 Budapest, Damjanich u. 19. 3/17.; Cg.01-06-759747, asz: 21822300-1-42) Fővárosi Törvényszék 6.Vpk.43/2017/11. számú végzése által kijelölt vagyonrendezője

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a vagyonrendezés alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező ingatlan tulajdoni hányadát.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultakat.

Az értékesítésre kerülő ingatlan adatai:

Ingatlan helyrajzi száma: belterület 33426/0/A/17. hrsz.
Ingatlan címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 19. 3. emelet 17. ajtó
Ingatlan megnevezése: lakás
Terület: 135 m2
Eszmei hányad: 135/2215
Tulajdonos: GAILLIMH 2003 Bt.
Tulajdoni hányad: 9244/10000

 

Az ingatlan Budapest VII. kerületében, a Damjanich utcában helyezkedik el. Megközelíthetősége aszfalt úton keresztül történik, közműellátottsága összközműves. Felépítmények építési ideje kb. 1910. Felépítmények állapota felújítandó, elhanyagolt társasház. A telek társasházi közös. A lakó ingatlan közös tulajdonban van. A 756/10000 tulajdoni hányad tulajdonosával használati megállapodás az ingatlanra vonatkozóan nincs.

 

Elektromos-ellátás: közüzemi hálózatra rácsatlakozott

Gázellátás: vezetékes, hálózatról

Ivóvíz-ellátás: városi hálózatra rácsatlakozott

Melegvíz-ellátás: gázkazán biztosítja

Szennyvíz: közüzemi hálózatra rácsatlakozott

Fűtés: gázkazán biztosítja. A lakásokban radiátorok vannak.

Telefon, tv. hálózat: nincs

Légkondicionálás: nincs

Riasztó: nincs.

Lift van, de igen régi építés. Felülvizsgálatot igényel a működőképessége.

A lakóingatlan a társasház legfelső emeletén helyezkedik el. A társasház 5 szintes alagsor, földszint + 3 emelet kialakítású. A társasház belső homlokzata felújítandó, igen elhanyagolt. A lakás részlegesen felújításra került, de további felújítást, korszerűsítést igényel. Valamennyi közmű használatából az ingatlan jelenleg ki van zárva.

A lakóingatlanban lévő helyiségek:

szoba parketta festett 51,58 m2
szoba parketta tapétázott 18,61 m2
fürdő kerámia kerámia 7,24 m2
előtér parketta tapétázott 17,91 m2
WC kerámia festett 4,05 m2
konyha kerámia festett 21,92 m2
előszoba kerámia festett 2,99 m2
félszoba beton festett 10,79 m2

 

Az épület szerkezeti felépítése:

alapozás beton
felmenő falazat tégla
födémszerkezet vasbeton
tetőszerkezet fa szerkezet
lépcsőszerkezet beton
bádogozás horganyzott lemez
tetőfedés cserépfedés
válaszfalak tégla
homlokzati nyílászárók fa hagyományos hőszig. nélkül
belső ajtók fa szerkezetű
padlóburkolatok parketta, kerámia
falburkolatok parketta, kerámia

 

Becsérték:                              39.800.000,-Ft (nettó)

Bánatpénz:                              1.394.000,-Ft

A legalacsonyabb összegű ajánlati ár (minimálár) a nettó becsérték 100%-a.

 

 

A tulajdoni lap III. részén az alábbi bejegyzések találhatók:

Jelzálogjog – 188.389,-Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat

Jelzálogjog – 459.244,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat

Végrehajtási jog – 681.958,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat

Jelzálogjog – 314.133,-Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Társasház Damjanich u. 19.

A vagyonrendező a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlannal kapcsolatban környezet- és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

A pályázaton való részvétel feltétele:

A bánatpénzt a vagyonrendező MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86. §-a vonatkozik.

Az ingatlan személyesen, előzetes bejelentkezés nélkül is a helyszínen megtekinthető.

 

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2018. január 18.

Pályázat kezdő időpontja: 2018. február 2. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19. 12:00

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, aláírási címpéldánya.
  • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a vagyonrendező MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatában vállalni kell.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok értékelésére a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlási joggal rendelkezőnek nem kell részt vennie az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. RÉSZLETFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. A vagyonrendezési eljárás sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja. A szerződéskötés díja 400.000 + ÁFA, továbbá fizetendő 6.600 Ft földhivatali eljárási illeték.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.