Gabi Áruház Kft. “FA” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Gabi Áruház Kft. “FA” pályázati felhívása

LQD

Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 76.

Győri Kirendeltség: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37.

Levelezési cím: 9001 Győr, Pf.: 649

Tel./fax: 96-550-920

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (Cg. 01-09-566001) – 1103 Budapest, Gyömrői út 76. – mint a Gabi Áruház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”  (9200 Mosonmagyaróvár, Győri kapu utca 1.; cégjegyzékszáma: 08 09 020168; adószáma: 22747529-2-08)  kijelölt felszámolója,  

nyilvános pályázati felhívás 

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

Irányár (nettó):                                                                                           140.000,-Ft

 

Pályázni 7.000,-Ft megfizetésével lehet.

 

A felszámoló a készleteket kizárólag együttesen kívánja értékesíteni. 

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az 

LQD KFT. 9001 Győr, Pf.: 649.

szám alatti címre vár

„Gabi Áruház Kft. f.a. vételi ajánlat”

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított 30 napon belül megkötjük az adásvételi szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni.

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

 A bánatpénzt az LQD Kft. MKB Bank: 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Gabi Áruház Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtására kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:

    • a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
  • a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.   További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 96- 550-920 számon szerezhető be.
  • A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
  • Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2015. február 2. déli 12,00 óra.
  • Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére (LQD KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf. 649; 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37.)