FELMA TRAFIK Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

FELMA TRAFIK Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) FELMA TRAFIK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 09 519816, székhely: 8500 Pápa, Rét utca 41. a ép.) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.9/2019/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. április 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

 

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P1619563

 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. május 10. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 27. 08 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 115 394 240 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 115 394 240 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 3 611 827 forint.

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a FELMA TRAFIK Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-00114653 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „FELMA TRAFIK Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

 

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

 

INGATLANOK:

 

Az ingatlanok Imrehegy község külterületi részén található a kereskedelmi gazdasági övezetben. Az ingatlanok a 5309 hrsz-ú közútról egy aszfaltozott mellékútra fordulva közelíthetők meg. Az aszfaltozott út jelenleg az ingatlanok közös bejárati kapujáig van kialakítva, onnan döngölt homok felülettel folytatódik a mellékút.

A 018/148 és 018/149 hrsz-ú ingatlanok egy egységes ingatlanként vannak használva. A két helyrajzi számon feltüntetett ingatlan egyben kerített fém oszlopok közé kifeszített 1,1 m magasságú dróthálós kerítéssel, melynek a tetején három sor szöges drót van kifeszítve. Az ingatlanokra való bejutás a 018/148 hrsz-ú ingatlanrészen kialakított központi nagy és kiskapun lehetséges.

Minden épület körül aszfaltozott út, illetve parkoló rész, valamint térfelület van kialakítva. A két helyrajzi számon feltüntetett ingatlanok egyéb területrészei füvesített, gondozott területek. A kerítés mellett bokros-fás területsáv van kialakítva. A telek sík felületű, füvesített, parkosított, gondozott, körbekerített, a telek területének épületek közötti része szilárd burkolattal (aszfalt, beton) burkolt.

Az ingatlanok épületeire van térvilágításként lámpa felszerelve.

 

  1. Ingatlan

Imrehegy

Külterület

Hrsz.: 018/148

Kivett telephely

Területe: 31.564 m2

Tulajdoni hányad: 1/1-ed

 

A 018/148 hrsz-ú ingatlanon található épületek jellemzése:

  1. Iroda épület

 

Az épület az 1980-as években épült, és a TSZ-től vásárolt ingatlanról van szó. A TSZ alakította ki az épület funkcióját. Maga az épület téglalap alakú, és a 3-as számú épület felé az épület középső részén egy tetőszerkezettel ellátott árkádos terasz van kialakítva, mely mozaiklap burkolású. A téglalap alakú hosszú épület egyes helyiségei ezen teraszról közelíthetőek meg. Kialakítva van jelen pillanatban egy valószínűleg presszóként üzemeltetett helyiség, irodahelyiségek, valamint jelenleg az őr szolgálati lakásaként funkcionáló két helyiségből álló ingatlanrész. Az ingatlant az 1990-es években részben felújították.

Az 1-es számú épület alapterülete: 38 m x 9 m = 342 m2

 

  1. épület – palackozó üzem

 

Ezen épület szintén a TSZ-től vásárolt épület, és az 1970-es években épült, hagyományos építési módban. Az épületet palackozó üzemként használták, így kialakítása is ezt a célt szolgálja. Az épület téglalap alakú. Hátsó részénél -1 színt van kialakítva, mely a palackozandó folyadék tárolására kialakított.

 

Az épület a 3-as számú épület felé eső részénél van kialakítva a palackozó gépsor számára helyiségek. Az egész épület földszintes kialakítású, és benne az egyes helyiségek aljzata kerámia burkolattal, az oldalfalai belülről csempével a plafonig burkoltak. Ezen burkolatokat a technológia követeli meg. Az épület 3-as számú épület felé eső részénél fémszerkezetű ablakok vannak kialakítva, illetve az egyes helyiségekbe szintén fémszerkezetű üveges ajtók. Az épülethez egy fémszerkezetű tetővel, illetve két oldallal ellátott hidegraktár van kialakítva. A hidegraktár burkolata aszfaltozott. A hidegraktár teljes egészében az épület hátsó oldalfalához épített és rögzített. A 2-es számú épület alapterülete: 34 m x 12 m = 408 m2

 

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely (018/148 hrsz.)

Típus: kivett telephely

Területe: 31 564 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: teljesen közművesített

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: 28 104 000 forint

 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Imrehegy

Ingatlan fekvése: külterület

Helyrajzi szám: 018/148

Ingatlan postai címe: 6238 Imrehegy, hrsz. 018/148

Területnagyság: 31 564 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely (018/148 hrsz.)

 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog terheli 1210 m2 területre az NKM Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.) javára. Bányaszolgalmi jog terheli az ingatlan területéből 942 m2 nagyságú területre az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. (6724 Szeged, Pulcz utca 44.) javára. Jelzálogjog terheli 109.681.165,- Ft erejéig a Kunság-Szesz Szeszipari Zrt. (6200 Kiskőrös, Bánffy utca 37.) javára. Végrehajtási jog terheli 29.900.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Kunság-Szesz Szeszipari Zrt. (6200 Kiskőrös, Bánffy utca 37.) javára.

 

Ingatlan állapota: átlagos

 

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

 

  1. Ingatlan

 

Külterület

Hrsz.: 018/149

Kivett telephely

Területe: 13.416 m2

Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A 018/149 hrsz-ú telephelyen található épület:

 

  1. épület – nagycsarnok

2000-es években épület L alakú épület, mely 6 m-es belmagassággal rendelkezik.

 

Az épület három részre tagolódik. A 2-es számú épület felé eső hátsó részen egy hidegraktár van kialakítva, mely teljes egészében hőszigeteletlen. A hidegraktár burkolata aszfalt burkolatú, az épületrészbe való bejutás tolóajtón keresztül történik. Az egész épület tetőszerkezete egy egységként van kialakítva, nyeregtetőként. A nagycsarnok egy könnyű szerkezetes fém tartószerkezetre szerelt szendvicspanel, oldalfalakból álló bordázott lemez anyagú és tetőszerkezetű héjalású csarnok. A 2-es számú épület felé bizonyos részei tégla szerkezetű falakkal vannak kialakítva. Középső rész: A 2-es számú épület felé falazott szerkezetű épületrész, melyben galéria van kialakítva. A galéria kb. az épületrész alapterületének a felét foglalja el, és az épületrész középső részén van a hasznos alapterülete. Mindkét szemben lévő oldalról megközelíthető. A galériára egyenes karú lépcső vezet fel. Maga a galéria rész teljes egészében fémszerkezetű. A nyeregtető fém bordázott lemez burkolatába átlátszó műanyag bordázott lemeztáblák vannak beépítve, mely a természetes megvilágítást szolgálja. Ezen épületrészben a falak fehér csempézett burkolatúak, az aljzat pedig aszfalt burkolatú. Nagycsarnok első része: Ezen épületrészbe való bejutást szekcionált felfelé nyíló ajtók szolgálják. Az ajtók méretével olyan probléma van, hogy sem tehergépjárművel, sem kamionnal nem lehet beférni rajta, az építésnél nem gondoltak ezen lehetőségre. Ezen épületrészben kialakított egy szociális blokk, mely mosdókat, zuhanyzót, WC-t, illetve öltözőt takar. A szociális résznél állmennyezet van kialakítva, tehát a belmagasság normál méretű. Ezen épületrész hosszanti oldalelemei 5 cm-es szendvicspanelből vannak kialakítva. Belmagassága 6 méter. Fűtése hőlégbefúvókkal történhet.3-as számú épület alapterülete: (28 m x 31 m) + (48 m x 29 m) = 2.260 m2

 

A 018/148 és 018/149 hrsz-ú ingatlanokra bérleti szerződés van érvényben, mely 3 hónapos felmondási idővel rendelkezik.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

 

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett telephely (018/149 hrsz.)

Típus: Kivett telephely

Területe: 13 416 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: teljesen közművesített

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: 87 290 140 forint

 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Imrehegy

Ingatlan fekvése: külterület

Helyrajzi szám: 018/149

Ingatlan postai címe: 6238 Imrehegy, hrsz. 018/149

Területnagyság: 13 416 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett telephely (018/149 hrsz.)

 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):

Vezetékjog terheli 933 m2 területre az NKM Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.) javára.

Végrehajtási jog terheli 29.900.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Kunság-Szesz Szeszipari Zrt. (6200 Kiskőrös, Bánffy utca 37.) javára.

Jelzálogjog terheli 109.681.165,- Ft erejéig a Kunság-Szesz Szeszipari Zrt. (6200 Kiskőrös, Bánffy utca 37.) javára.

 

Ingatlan állapota: átlagos

 

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok 2019. május 20. napján 13-14 óra közöt a helyszínen megtekinthetők.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése vonatkozásában az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta az adós. Az Ingatlan tulajdoni hányad értékesítésével kapcsolatosan felszámítandó ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bek. g) pontja alapján, a fordított adózás szabályai szerint Vevő köteles bevallani és azt elszámolni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni a FELMA TRAFIK Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-00114653 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)

– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1619563/tetelek.pdf