Együtt Bajnai Alternatív Tüzelőanyagot Gyártó és Értékesítő Szociális Szövetkezet „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Együtt Bajnai Alternatív Tüzelőanyagot Gyártó és Értékesítő Szociális Szövetkezet „fa” pályázati felhívása

LQD

Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

1201 Budapest, Vágóhíd u. 65.

Győri Kirendeltség: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37.

Levelezési cím: 9001 Győr, Pf.: 649

Tel./fax: 96-550-920

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (Cg. 01-09-566001) – 1201 Budapest, Vágóhíd u. 65. – mint az  Együtt Bajnai Alternatív Tüzelőanyagot Gyártó és Értékesítő Szociális Szövetkezet „felszámolás alatt”  (2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.; cégjegyzékszáma: 11 02 001506; adószáma: 14719048-2-11)    kijelölt felszámolója, 

nyilvános pályázati felhívás 

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyát: 

Lágyszárzúzó berendezés                       Irányár : 300.000,- Ft

A mezőgazdasági gép állapota bizonytalan, használva régóta nem volt,

Gyártmánya ismeretlen.

Pályázni 15.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

Az vételárat a mindenkori hatályos ÁFA törvény szabályozza.      

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

LQD Kft.

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár

„Együtt Bajnai Szociális Szövetkezet f.a. vételi ajánlat”

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A bánatpénzt az Együtt Bajnai Szociális Szövetkezet Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett  63200157-11069368 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Együtt Bajnai Szociális Szövetkezet f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtására kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított 30 napon belül megkötjük az adásvételi szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni.

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2015. március 30. déli 12,00 óra. 

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 96/550-920 számon szerezhető be.