Demax Művek Nyomdaipari Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás – eszközök | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Demax Művek Nyomdaipari Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás – eszközök

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 86.) mint a(z) Demax Művek Nyomdaipari  Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 01-09-664583, adószám: 12305924-2-42, székhely: 1151 Budapest, Székely Elek utca 11.) Fővárosi Törvényszék 50. Fpk. 908/2018/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós eszközeit

 

A pályázat adatai:

A pályázatok benyújtásának határideje:            2018. november 8., csütörtök 12 óra

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Demax Művek Kft. „FA” TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00372556 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

Eszközök

  • Nyomdaipari tárgyi eszközök

 

Megnevezés m.e. = db becsült forgalmi érték

nettó E Ft-ban

mérleg 1 20
4 fejes fúró M80 4 1 20
akkumlátoros pántológép, Makita 1 100
3 késes vágógép 1 280
olaj és elektromos radiátorok 4 16
21 rekeszes szendvicstároló szekrény 1 20
fúró, NAGEL 1 10
fóliaheggesztő, ME – 400LP 1 20
iratmegsemmisítő 1 5
salgó polcrendszer 4 40
lemez konténer 3 60
gyalog kíséretű targonca, Trading 1 50
2 fejes tűzőgép 1 70
Összesen 711

 

A felszámoló a tárgyi eszközöket kizárólag egyben értékesíti. Az értékesítés az ÁFA törvény 142 § alapján történik. A számlában az egyedi eladási árak a becsértékek alapján kerülnek megosztásra.

 

  • Irányára: 711.000 forint
  • Ajánlati biztosíték összege:      35.550 forint

 

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgyak  2018. 11.06. (kedd)  10-10 30 óra között, Budapest, Székely Elek utca 11. szám alatt előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a Demax Művek Kft. „FA” TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00372556 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.