Demax Művek Nyomdaipari Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Demax Művek Nyomdaipari Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 86.) mint a(z) Demax Művek Nyomdaipari  Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 01-09-664583, adószám: 12305924-2-42, székhely: 1151 Budapest, Székely Elek utca 11.) Fővárosi Törvényszék 50. Fpk. 908/2018/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben. 2018. szeptember 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós eszközeit

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. szeptember 28., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:            2018. október 15., 08 óra 01 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Demax Művek Kft. „FA” TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-003372556 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Eszközök

 • Nyomdaipari tárgyi eszközök

 

Megnevezés m.e. = db becsült forgalmi érték

nettó E Ft-ban

mérleg 1 20
4 fejes fúró M80 4 1 20
akkumlátoros pántológép, Makita 1 100
3 késes vágógép 1 280
olaj és elektromos radiátorok 4 16
21 rekeszes szendvicstároló szekrény 1 20
fúró, NAGEL 1 10
fóliaheggesztő, ME – 400LP 1 20
iratmegsemmisítő 1 5
salgó polcrendszer 4 40
lemez konténer 3 60
gyalog kíséretű targonca, Trading 1 50
2 fejes tűzőgép 1 70
Összesen 711

 

A felszámoló a tárgyi eszközöket kizárólag egyben értékesíti. Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § alapján történik. A számlában az egyedi eladási árak a becsértékek alapján kerülnek megosztásra.

 

 • Irányára:   711.000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:  35.550 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a):    711.000 forint

 

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1 alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesíteni  a zálogjogosultakat nem kellett mert nem volt, a Kormányrendelet 4 § (2a) szerinti értesítés megtörtént.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

Gépjárművek

 • Lancia 844 Delta személygépkocsi,
 • frsz: MIC – 386,
 • futott km: 138581,
 • mellső lökhárító sérült.
 • Forgalomba helyezés dátuma: 2010. 08. 26.

 

 • Irányára:  2.000.000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:   100.000 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a):   2.000.000 forint

Az értékesítés az ÁFA törvény 87. § B pontja  alapján adómentes.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1 alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesíteni  a zálogjogosultakat nem kellett mert nem volt, a Kormányrendelet 4 § (2a) szerinti értesítés megtörtént.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

 • Peugeot Y Boxer tehergépkocsi,
 • frsz: LYZ – 291,
 • futott km: 230876.
 • Mellső szélvédőn kavics felverődés nyoma, a kocsi szekrény sérült.
 • Forgalomba helyezés dátuma: 2011. 10. 14.

 

 • Irányára:  2.200.000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege: 110.000 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a):   2.200.000 forint

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés d) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1 alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesíteni  a zálogjogosultakat nem kellett mert nem volt, a Kormányrendelet 4 § (2a) szerinti értesítés megtörtént.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgyak  2018. 10.10. (szerda)  10-12 óra között, Budapest, Székely Elek utca 11. szám alatt előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a Demax Művek Kft. „FA” TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-003372556 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

 

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését  követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszkö9zöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.