DEBA-PRINT Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

DEBA-PRINT Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) DEBA-PRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (5700 Gyula, Béke sugárút 4., Cg: 04-09-002387, adószám: 11045634-2-04) a Gyulai Törvényszék a 16.Fpk.11/2022/13  számú jogerős végzése által kijelölt felszámolója, nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós cég vagyontárgyát

1; ITJ-986 frsz-ú gépjármű

S.sz.MegnevezésBecsérték Ft-ban (nettó)Megjegyzés
1.Peugeot Partner 170 C HDI tehergépjármű rendszám: ITJ-986130.000A gépjármű üzemképtelen, elhasznált. Km. óra állása: 401.050. Műszaki vizsgája 2021.09.20. napján lejárt. A kocsiszekrény több helyen sérült, a fék és a futómű átvizsgálandó. A gumiabroncsok 30 %-ak.
 •     Becsérték: 130.000 Ft (nettó)
 • Ajánlati biztosíték: 6.500 Ft
 1. A pályázaton való részvétel feltétele
 2. A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.) irodájába lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2022. augusztus 15. (hétfő) 12:00 óráig.
 3. Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 4. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 5. Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 6. Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 7. A vagyontárgy egy idegen ingatlanon (5700 Gyula, T utca 13) található, előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Időpontot egyeztetni emailben vagy telefonon lehet.
 8. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását.
 9. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg készpénzben vagy a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára átutalásra kell megfizetni.
 10. Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.  
 11. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 12. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt ajánlati biztosíték a pályázat benyújtásának időpontjáig átutalásra kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 letéti számlájára. A közlemény rovatba fel kell tüntetni: „DEBA-PRINT Kft. f.a. ajánlati biztosíték”
 13. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.
 14. ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.