BMC Rádió Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

BMC Rádió Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény
A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési
cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..), mint a(z) BMC RÁDIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely:1085 Budapest, József körút 36. fszt./5., cégjegyzékszám: 01-09-913919, adószám:
11128791-2-42) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.79/2017/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

 

I. Gépjármű
Rendszám: OXY-100
Gyártmány és típus: Opel Astra H Caravan
Hengerűrtartalom: 1.686 cm3
Teljesítmény: 59 kW
Gyártási év: 2005
Szín: fehér
Km. óra állása: 310.177
Forgalomba helyezés ideje: 2005.02.28.
Műszaki vizsga érvényessége: 2017.08.27.
Tehermentes: nem (zálogjogosult: NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága)

Becsérték: 85 000 forint
Gépjármű jellemzői:
– gépkocsi motorja indítható, de egyenetlenül jár. Motorjának komplett szerviz szükséges
– gumiabroncsok kopottak, cserére szorulnak.
– sérülések javítása fényezéssel oldható meg
– fóliázást el kell távolítani, emiatt komplett polírozás szükséges.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 85 000 forint.
Minimálár: 85.000 Ft
Ajánlati biztosíték összege: 4 250 forint.

II. Gépjármű
Rendszám: OXY-101
Gyártmány és típus: Ford Fiesta
Hengerűrtartalom: 1.399 cm3
Teljesítmény: 50 kW
Gyártási év: 2005
Szín: fehér
Km. óra állása: nem olvasható
Forgalomba helyezés ideje: 2005.11.04.
Műszaki vizsga érvényessége: 2017.05.11.
Tehermentes: nem (zálogjogosult: NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága)

Becsérték: 62 000 forint

Gépjármű jellemzői:
– gépkocsi motorja nem indítható.
– az autó műszakija lejárt, komplett szerviz és motorjavítás szükséges.
– fóliázást el kell távolítani, emiatt komplett polírozás szükséges.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon azértesítés megtörtént.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 62 000 forint.
Minimálár: 62.000 Ft
Ajánlati biztosíték összege: 3 100 forint.

 

III. Gépjármű
Rendszám: OXY-102
Gyártmány és típus: Peugeot Expert
Hengerűrtartalom: 1.997 cm3
Teljesítmény: 69 kW
Gyártási év: 2005
Szín: fehér
Km. óra állása: 308.100
Forgalomba helyezés ideje: 2005.02.01.
Műszaki vizsga érvényessége: 2017.11.16.
Tehermentes: nem (zálogjogosult: NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága)

Becsérték: 92 000 forint

Gépjármű jellemzői:
– gépkocsi motorja indítható, de egyenetlenül jár. Motorjának komplett szerviz szükséges
– gumiabroncsok kopottak, cserére szorulnak.
– sérülések javítása fényezéssel oldható meg
– fóliázást el kell távolítani, emiatt komplett polírozás szükséges.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 92 000 forint.
Minimálár: 92.000 Ft
Ajánlati biztosíték összege: 4 600 forint.

A gépjárművek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 18. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az LQD Kft. f.a. MKB Bank Zrt.-nél vezetett: 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „BMC RÁDIÓ Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt gépjárművek megtekintése 2018. június 04. napján 10 órakor 9028 Győr, Fehérvári út 110. sz. alatt lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni az LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett: 10300002-20609577-49020023 számú pénzforgalmi számlájára.
Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az LQD Kft. 9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a LQD Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár „BMC RÁDIÓ Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék.  A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.