BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-015907, székhely: 9122 Felpéc, külterület hrsz. utca 0268/4.) Győri Törvényszék 11.Fpk.83/2020/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. november 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2053559

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. december 4. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. december 21. 12 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 370 207 200 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 370 207 200 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 11 306 216 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a BIOGÁZ FELPÉC Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-93997360 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) “BIOGÁZ FELPÉC Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A.) Ingatlan

Felpéc

Külterület

Hrsz.: 0268/4

Kivett beépítetlen terület

Terület: 2.0000 m2

Tulajdoni hányad: 1/1

A telek 20.000 m2 négyszög (téglalap) alakú terület, sík felületű. Az átminősítés előtt 4-5 AK minőségi osztályú szántó volt. A telek keleti oldalán a volt TSZ major, a többi oldalon pedig mezőgazdasági művelésű területek helyezkednek el. A terület körbekerített. Fa oszlopok között dróthálós kerítés került kiépítésre. A 0268/2 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt magán út felé egy kézi működtetésű toló fémkapu található, a személybejárás külön kiskapun keresztül megoldott.

A telek jelentős része szilárd burkolattal fedett.

Szociális épület

Az ingatlan 11*15 méter alapterületű, hagyományos építési módban épült, 2013-2015 között.

Az épület jó műszaki állapotú, újszerű. Beázás vagy szerkezeti problémák nem fedezhetőek fel.

Helyiség megnevezése                      Nettó alapterület

Szélfogó                                 2,3 m2

Porta                           13,34 m2

Teakonyha                             16,47 m2

Iroda                           32,66 m2

Titkárság                                23,25 m2

Előtér                         6,02 m2

Férfi WC                                1,68 m2

Mosdó                                    1,68 m2

Női WC                                  1,82 m2

Öltöző                                    12,06 m2

Zuhanyzó                               8,45 m2

WC                             4,04 m2

Raktár                                    13,90 m2

Összesen                                153,31 m2

Hídmérleg

A szociális épület előtt a kapura merőlegesen került kialakításra egy hídmérleg.

A hídmérleg 25 cm vastag vasbeton falakkal rendelkezik.

A szerelőbetonra 25 cm vastag padlószerkezet került.

Üzem épület

Az ingatlan 9,3*33 méter alapterületű, hagyományos építési módban épült, 2013-2015 között. Az épület belmagassága 4,1 méter.

A tűzvédelmi rendszer kiépített.

Az épület jó műszaki állapotú, újszerű. Beázás vagy szerkezeti problémák nem észlelhetőek.

Helyiség megnevezése                      Nettó alapterület

Gépcsarnok                158,41 m2

Generátor terem                     88,20 m2

Elektromos csatlakozó terem            22,63 m2

Raktár                                    16,80 m2

Kényszerszellőztető              5,28 m2

Összesen                                291,32 m2

A területen található vasbeton szerkezetű tüzivíz tározó mely az üzem épület mellett helyezkedik el. A transzformátor ház tégla falazatú, lapos tetős, fém ajtóval rendelkező épület. Továbbá a területen egy szivattyúház is kiépítésre került.

Épület megnevezése              Nettó alapterület

Szociális épület                     153,31 m2

Üzem épület               291,32 m2

Összesen                                444,63 m2 ~ 445 m2

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: ipari ingatlan

Területe: 20 000 m²

Állapota: új

Közművesítettség foka: részlegesen közművesített

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: 67 860 800 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Felpéc

Ingatlan fekvése: külterület

Helyrajzi szám: 0268/4

Ingatlan postai címe: 9122 Felpéc, hrsz. 0268/4

Területnagyság: 20 000 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):

– Vezetékjog terheli 194 m2 nagyságú terület erejéig a Biogáz Felpéc Kft. javára.

– Jelzálogjog terheli 450.000.000,- Ft tőkeösszeg és járulékai erejéig Hochreiter Holding GMBH. (93530 Schnaitsee, Stangern str. 12.) javára.

– Elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre a jelzálogjog biztosítására Hochreiter Holding GMBH. (93530 Schnaitsee, Stangern str. 12.) javára.

Ingatlan állapota: új

B.) Ingatlan

Külterület

Hrsz.: 0268/2

Kivett közforgalom számára megnyitott magánút

Terület: 6.039 m2

Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan természetben egy magánutat takar, mely nem elzárt a közfogalom elől.

A sorompótól a 0268/4 hrsz-ú ingatlanig zúzottkő szórású földút. Felülete sík, kb. 3-3,5 méter széles.

A 0268/2 hrsz-ú ingatlan rendezési terv alapján 12 méter szélességű, azonban csak egy része zúzottkő borítású. A fennmaradó terület gazos cserjés nem gondozott.

Elmondható, hogy személyautóval is használható, nagyobb kátyúk, vagy olyan úthibák melyek a használatát korlátoznák nem voltak tapasztalhatóak.

Funkcióját tekintve a főútról lekanyarodó bekötőutat köti össze jelenleg az egy tulajdonosi körhöz tartozó biogáz üzemmel.

A 0268/4 hrsz-ú ingatlan kapujától balra eső hosszanti oldalánál a 0268/2 hrsz-ú ingatlan tovább folytatódik a telek végéig. Jelenleg a 0268/2 hrsz-ú ingatlan ezen területe a 0268/4 hrsz-ú ingatlan telkével egybekerített.

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közforgalom számára megnyitott magánút

Típus: Kivett közforgalom számára megnyitott magánút

Területe: 6 039 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: közművesítetlen

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: 2 346 400 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Felpéc

Ingatlan fekvése: külterület

Helyrajzi szám: 0268/2

Ingatlan postai címe: 9122 Felpéc, hrsz. 0268/2

Területnagyság: 6 039 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közforgalom számára megnyitott magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):

– vezetékjog terheli az 5000/26/2011 számú vázrajz szerinti terült erejéig az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára.

– Jelzálogjog terheli 450.000.000,- Ft tőkeösszeg és járulékai erejéig Hochreiter Holding GMBH. (93530 Schnaitsee, Stangern str. 12.) javára.

– Elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre a jelzálogjog biztosítására Hochreiter Holding GMBH. (93530 Schnaitsee, Stangern str. 12.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

C.) Biogáz üzem, mezőgazdasági gépek, munkagépek

– Biogáz üzem, technológia: A komplett technológiáról csak elképzelések vannak, annak megvalósíthatósága nem lett kipróbálva, hiszen a biogáz készültségi foka még a próbaüzemet sem tette lehetővé.

– 1 db forgalomból kivont BELARUS traktor (gyártmány: MTZ BELARUS-1523.3, gyártási év: 2014, teljesítmény: 116 kW, hengerűrtartalom: 7120 cm3, üzemanyag: gázolaj)

– 1 db ZL20 rakodógép

– Rába 180 traktor

– területen szanaszét heverő, hiányos, korrodált, talajművelő gépek (tárcsák, ekék, homlokrakodó kanalak stb.)

2 db fermentor siló, darabonként 6.000 m3-es.A 6.000 m2 vasbeton fallal van kettéosztva, melyből 4.000 m3, a fementor 2.000 m2 az utófermentor.

Első alkalommal kerül meghirdetésre.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Biogáz üzem technológia, gépek berendezések

Típus: Egyéb

Tehermentes: nem (- Jelzálogjog terheli 450.000.000,- Ft tőkeösszeg és járulékai erejéig Hochreiter Holding GMBH.; 93530 Schnaitsee, Stangern str. 12. javára)

Mennyisége: 5 db

Becsérték: 300 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség 2020. december 11. napján 10 órakor az ingatlan helyszínén megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése vonatkozásában az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta az adós. Az Ingatlan tulajdoni hányad értékesítésével kapcsolatosan felszámítandó ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bek. g) pontja alapján, a fordított adózás szabályai szerint Vevő köteles bevallani és azt elszámolni.

A tárgyi eszköz értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni a “BIOGÁZ ÜZEM Kft. f.a.” Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-93997360 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes vagyoncsoportokra)

– Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2053559/tetelek.pdf