Balldor Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Balldor Kft. „fa” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szaértő Kft.

1201 Budapest, Vágóhíd utca 65., Cg. 01-09-566001

Nyíregyházi iroda: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.

E-mail cím:

mint a BALLDOR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA”

(3294 Tarnaörs, Jókai u. 6., Cg. 10-09-028329)

Törvényszék által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján,

értékesíti a társaság alábbi ingatlanát 

 

 • Ingatlan a tarnaörsi 0100/19 hrsz-u „kivett, épület, udvar” megnevezésű 5289 m2 alapterületű ingatlant, a BH 44984/2007.10.31. számú bejegyzés alapján NATURA 2000 védelem alatt álló terület.  

 

 1. Az ingatlan valójában Tarnaörs szélén helyezkedik el, földúton közelíthető meg. Az ingatlanon található összesen nettó 898 m2 alapterületű, 4 db felülépítmény, amelyek az 1970 – es években épülhettek, jelenleg teljes felújítást igényelnek. Az ingatlan gyomnövénnyel körbenőtt, korábbi funkciója ismeretlen. Közművekkel nincs ellátva, a fűtést szilárd tüzelés biztosítja.
 2.  
 • Irányár:                1.000.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:          50.000 FtAz ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

 

 •  
  • BH 37172/2009: végrehajtási jog 2.058.980 Ft adótartozás és járulékai erejéig az APEH jogosult javára (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)
  • BH 31346/2012: végrehajtási jog 8.688.416 Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV jogosult javára (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)
 • BH 34638/1998: az ingatlan a 0100/8 hrsz-u ingatlan megosztásával jött létre

 

 • BH 32723/2012: a felszámolási eljárás kezdő időpontja 2012.05.15. jogosult az LQD Kft. (1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.) 
 •  
 •  
 • A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró LQD Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat a BALLDOR Kft. „FA” vagyontárgyaira. A pályázat személyesen is leadható a felszámoló székhelyén a pályázat beérkezésének határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács László kérhető a (06 30 4 668-665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással az LQD Kft. 10300002-20609577-49020023 számon vezetett alszámlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Kft. 10300002-20609577-49020023 számon vezetett alszámlájára.
 • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.