ATB-CARGO Kft. „v.r.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

ATB-CARGO Kft. „v.r.” – 1. pályázati felhívás

LQD Kft.

Az LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.), mint az ATB Cargo Kft. „vagyonrendezés alatt” (1133 Budapest, Folyamőr utca 6. 1/2., Cg: 01-09-997558, adószám: 24245102-2-41) a Fővárosi Törvényszék 2.Vpk.40/2022/11. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője,

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt gépjárművet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: tehergépjármű

Típus: Iveco M 752

Állapota: üzemképtelen, nem indul, több, mint 2 éve áll

Tehermentes: igen

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

A gépjármű a forgalomból ideiglenesen ki van vonva, üzemképtelen, nem indul, több mint 2 éve áll. A műszaki vizsga érvényessége 2020. évben lejárt. Az alváz és a keréktárcsák korrodáltak, a szélvédő repedt. A hidraulikus fal nem záródik. Olajfolyás észlelhető, ülések szakadtak. A gépjármű Budakalász, Lupaszigeti út 2. szám alatt található (Metró Áruház parkolója). A vagyonrendező forgalmi engedéllyel, törzskönyvvel, kulcsokkal nem rendelkezik.

Az ingóság Budakalász, Lupaszigeti út 2. szám alatt előre egyezetett időpont nélkül, bármikor megtekinthető.

 • Irányár:                                                          490.000 Ft (nettó)
 • Minimálár:                                                     490.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                      24.500 Ft

A pályázaton való részvétel feltétele:

 • A pályázatokat zárt borítékban, az LQD Kft. budapesti irodájában (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) személyesen lehet benyújtani 2023. március 2. napján
  10:00 – 13:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 5 munkanapon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, áfa körben való nyilatkozatát), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződés az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötésre kerül. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg.
 • A teljes vételárat a szerződéskötéskor, készpénzben kell megfizetni.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön a vagyonrendező LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú elkülönített számlájára. A megjegyzés rovatban kérem, hogy az ATB CARGO Kft. „VA”-t feltüntetni szíveskedjenek.
 • Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.
 • A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § alapján történik.