ÁTÁNY-RENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” – 5. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

ÁTÁNY-RENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” – 5. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) ÁTÁNY-RENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 10-09-033525, adószám: 24152981-2-10, székhely: 3371 Átány, 0161/36 hrsz.) az Egri Törvényszék 9.Fpk. 151/2016/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti gépjárműveit

 

 

 • GÉPJÁRMŰVEK

 

S.sz. Megnevezés Frsz Gyártási év

Becs érték

Ft-ban (nettó)

Megjegyzés
1. KASSBOHRER Setra S 215 autóbusz KSV-991 1990 200.000 üzemképes, de akku problémája miatt nem indul
2. Ikarus 205.59 autóbusz LPY-918 1988 150.000 üzemképes, de akku problémája miatt nem indul
Összesen 350.000

 

 

 • Irányár:                                                       350.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                 17.500 Ft

 

 •  
 • A pályázaton való részvétel feltétele
 • A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2017. október 6. (péntek) 12:00 óráig.

 

  • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
  • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
  • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
  • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Kató Lajosnétól kérhető (42) 500-077 telefonszámon.

 

 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002 -20609577-49020023 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002 -20609577-49020023 számlájára, (közlemény rovatba kerüljön feltüntetve: Átány-Rent Kft. „FA”       bánatpénz megfizetése”