ÁTÁNY-RENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” – 4. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

ÁTÁNY-RENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” – 4. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) ÁTÁNY-RENT  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 10-09-033525, adószám: 24152981-2-10, székhely: 3371 Átány, 0161/36 hrsz.) az Egri Törvényszék 9.Fpk. 151/2016/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 03. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti gépjárműveit

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. augusztus 18., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:            2017. szeptember 04., 08 óra 01 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatban szereplő gépjárművek:

S.sz. Megnevezés Frsz Gyártási év

Becs érték

Ft-ban (nettó)

Megjegyzés
1. VW LT személygépkocsi HLM-779 1998 60.000 üzemképtelen, igen elhasznált, a motor megbontva

 

  • A pályázatban szereplő gépjármű nettó irányára:            60.000 forint
  • Ajánlati biztosíték összege:                                                      3.000 forint
S.sz. Megnevezés Frsz Gyártási év

Becs érték

Ft-ban (nettó)

Megjegyzés
2. KASSBOHRER Setra S 215 autóbusz KSV-991 1990 250.000 üzemképes, de akku problémája miatt nem indul

 

  • A pályázatban szereplő gépjármű nettó irányára összesen: 250.000 forint
  • Ajánlati biztosíték összege:                                                           12.500 forint
S.sz. Megnevezés Frsz Gyártási év

Becs érték

Ft-ban (nettó)

Megjegyzés
3. Ikarus 205.59 autóbusz LPY-918 1988 200.000 üzemképes, de akku problémája miatt nem indul

 

  • A pályázatban szereplő gépjármű nettó irányára összesen: 200.000 forint
  • Ajánlati biztosíték összege:                                                           10.000 forint
S.sz. Megnevezés Frsz Gyártási év

Becs érték

Ft-ban (nettó)

Megjegyzés
4. Ikarus 205.59 autóbusz LZZ-817 1991 80.000 üzemképtelen, igen elhasznált, erőssen korrodált

 

  • A pályázatban szereplő gépjármű nettó irányára:             80.000 forint
  • Ajánlati biztosíték összege:                                                       4.000 forint

 

 

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A gépjárművek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett gépjárművek 2017. augusztus 24. (csütörtök) 9.00-12.00. óra között megtekinthetőek, Átány, 0161/36 hrsz alatt.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.
Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül számla ellenében kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

A vagyontárgy átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

– Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
– A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.