Artaco PM Kft. „f.a.” – gépjárművek – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Artaco PM Kft. „f.a.” – gépjárművek – 1. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: ; Cg: 01-09-566001), mint az Artaco PM Kft. „f.a.” (székhely: 1116 Budapest, Építész utca 8-12. I. em. 104.; cégjegyzékszám: 01-09-984224) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.422/2018/10. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat 

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi gépjárműveit.

 

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesíteni a zálogjogosultat nem kellett, mert nem volt.

 

 • VOLKSWAGEN 2KN CADDY tgk.

 

  • Forgalmi rendszám: KMN-592
  • Gyártási év: 2007.
  • Hajtóanyaga: diesel
  • Hengerűrtartalom: 1968 cm3
  • Futott km: 375000
  • Egyéb információ: a gépkocsi nem indul, gumiabroncsok 50%-osak, hátsó ajtó sérült, műszaki vizsga lejárt.
 • Becsérték: 500.000,-Ft

 

 •  
 • VOLKSWAGEN 2KN CADDY tgk.

 

  • Forgalmi rendszám: LRM-805
  • Gyártási év: 2010.
  • Hajtóanyaga: diesel
  • Hengerűrtartalom: 1968 cm3
  • Futott km: 275000
  • Egyéb információk: a gépkocsi nem indul, gumiabroncsok 30%-osak, jobb oldali tükör törött, szélvédőn kavics felverődés nyomai, a karosszérián kisebb sérülések, műszaki vizsga lejárt.
 • Becsérték: 600.000,-Ft

 

 

 • VOLKSWAGEN 2KN CADDY tgk.

 

  • Forgalmi rendszám: LSY-724
  • Gyártási év: 2010.
  • Hajtóanyaga: diesel
  • Hengerűrtartalom: 1896 cm3
  • Futott km: 200000
  • Egyéb információk: a gépkocsi nem indul, gumiabroncsok 30%-osak, műszaki vizsga lejárt.
 • Becsérték: 700.000,-Ft

 

 

 • Opel Corsa C VAN tgk.

 

  • Forgalmi rendszám: JEW-136
  • Gyártási év: 2004.
  • Hajtóanyaga: Diesel
  • Hengerűrtartalom: 1686 cm3
  • Futott km: 225000
  • Egyéb információk: a gépkocsi nem indul, gumiabroncsok 30%-osak, mind a 4 kiszúrva, mellső embléma leszerelve, mellső lökhárító horpadt, jobb oldali visszapillantó tükör sérült, műszaki vizsga lejárt.
 • Becsérték: 450.000,-Ft

 

 

 • Opel T98 ASTRA G CC szgk.

 

  • Forgalmi rendszám: KSR-842
  • Gyártási év: 2007.
  • Hajtóanyaga: Diesel
  • Hengerűrtartalom: 1364 cm3
  • Futott km: 233245
  • Egyéb információk: gumiabroncsok 50%-osak, jobb oldali tükör sérült, klíma üzemképtelen, fékek javítandóak, műszaki vizsga lejárt.
 • Becsérték: 800.000,-Ft

 

 

A meghirdetett gépjárművek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

 • Becsérték (5 db gépjármű):                         3.050.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                      152.500 Ft

 

 • A legalacsonyabb összegű ellenérték a nettó becsérték (minimálár) 100%-a (3.050.000,-Ft).

 

Az ingóságok értékesítésének vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g.) pontja az irányadó, kivéve a személygépkocsi értékesítését, ami adómentes.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

 

Fizetési határidő

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A gépkocsik Budapest XI. kerületében vannak tárolva. Megtekinthető előre egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetést a 250-78-12 számon lehet kérni.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2018. december 27.

Pályázat kezdő időpontja: 2019. január 11. 08:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 26. 12:00

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat
 • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatban vállalni kell.

 

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

 

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

 

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

 

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Szerződéskötés határideje

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

 

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. Részletfizetési lehetőség nincs.

 

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, azaz elektronikusan nem csatolták az abban megjelölt dokumentumokat, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.