Pályázati felhívások | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

ZimBert Kft. “f.a.” – 4. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.12.23.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) ZimBert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 8 1/10, cégjegyzékszám: 01-09-293219, adószám: 22767091-2-41)Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.4.234/2017/18. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. november 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyontárgyait vagyonösszességként.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2019. december 6. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2019. december 23. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak a becsértékben számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) ZimBert Kft. „f.a.” a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 68800109-00558273 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 1. Gépjárművek
 2. Citroen Berlingo tehergépkocsi, frsz: KMB-204 futott km: 280701, alvázszám: VF7OGBWJYB94288002, műszaki érvényességi vizsga lejárt 2018.09.30-án. Gyártási év: 2006.

A gépkocsi 2018 őszétől nem üzemel, nem indul, az akku kiszerelve.

A gépkocsi becsértéke: 450.000 Ft.

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés alapján történik.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem negyedik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége fenn állt, a felszámoló ennek eleget tett.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdés szerinti értesítés megtörtént, a minimálár csökkentését a hitelezők nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 • Ford Transit Van tehergépkocsi, frsz: KNA-868, futott km: 477815. Alvázszám: VF0XXXTTFX6J62036. Műszaki vizsga érvényessége lejár: 2019.12.19. A felépítményen kisebb sérülések találhatók. Gyártási év: 2006

A gépkocsi becsértéke: 800.000 Ft

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés alapján történik.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem negyedik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A két gépkocsi kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

 • Becsérték: 1.250.000 Ft
 1. Készletek

A készleteket 330 féle különböző tételcsoport alkotja, melyek autóápolási cikkekből, szűrőkből, olajokból és munkavédelmi felszerelésekből állnak.

Ezek között nagy számban található: ablaktörlő, jégoldó, szélvédőmosó, autósampon, denaturáltszesz, fékolaj, fényvisszaverő háromszögek, motorolajok, oktánjavító, kipufogó javító massza, klórmész, hidraulikaolaj, fagyálló, szúnyogirtós lámpaolaj, rovaroldó, kátrányoldó, útszórósó, féltengelyzsír, lánckenő rally, gyertyák, LED izzók, derekas nadrág, kesztyű, esőöltöny, háztartási gumikesztyű, láthatósági mellény, overál, csizma, füldugók.

A készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Becsérték: 615.000 Ft

A gépjárművek és a készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Becsérték: 1.865.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 93.250 Ft
 • Minimálár (a becsérték 35 %-a): 652.750 Ft

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés alapján történik.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem negyedik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgyak előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.  Időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon, vagy az lqd@lqd.hu email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) ZimBert Kft. „f.a.” a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 68800109-00558273 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámolónak nincs tudomása környezeti teherről.

KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. “v.r.” – 1. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.12.23.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) KÖRTÉS LAKÓPARK Ingatlanfejlesztő Kft. „v.r.” (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D.  8./32., cégjegyzékszám: 01-09-689084, adószám: 12494127-2-41)Fővárosi Törvényszék 36.Vpk.75/2019/4. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2019. november 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós 6 db kivett út ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2019. december 6. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2019. december 23. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Ingatlanok részletezése:

Cím, elhelyezkedés: Páty belterület 691/115, 691/135, 691/138, 691/141 hrsz.-ú (természetben Árpád utca); 691/151 hrsz.-ú (természetben Ady Endre utca), valamint a 691/155 hrsz.-ú (természetben Benedek Elek utca) ingatlanok.

Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett út

Az ingatlanok 1/2 tulajdoni hányadában tulajdonos a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft.

Páty belterület 691/115 hrsz.:

 • 1524 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 762 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • Bányaszolgalmi jog bejegyzés elutasítása Zsámbékgáz gázvezeték Építtető és Vagyonkezelő Rt.
 • Vezetékjog 231 m2 területre az ELMŰ Hálózati Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/135 hrsz.:

 • 224 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 112 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db újraosztási bejegyzés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • Bányaszolgalmi jog bejegyzés elutasítása Zsámbékgáz gázvezeték Építtető és Vagyonkezelő Rt.
 • Vezetékjog 26 m2 területre az ELMŰ Hálózati Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/138 hrsz.:

 • 224 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 112 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db újraosztási bejegyzés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • Bányaszolgalmi jog bejegyzés elutasítása Zsámbékgáz gázvezeték Építtető és Vagyonkezelő Rt.
 • Vezetékjog 26 m2 területre az ELMŰ Hálózati Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/141 hrsz.:

 • 220 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 110 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db újraosztási bejegyzés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • Bányaszolgalmi jog bejegyzés elutasítása Zsámbékgáz gázvezeték Építtető és Vagyonkezelő Rt.
 • Vezetékjog 27 m2 területre az ELMŰ Hálózati Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/151 hrsz.:

 • 391 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 196 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db telekhatár rendezés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • Vezetékjog 85 m2 területre a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/155 hrsz.:

 • 376 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 188 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db telekhatár rendezés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • Önálló szöveges bejegyzés megosztáshoz
 • széljegy: nincs

Az 1/2 tulajdoni hányadrész az osztatlan közös tulajdonból kb. 1480 m2 aszfaltozott utat és földterületet tartalmaz.

A 6 db ingatlanrész kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

 • Becsérték: 1.360.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 68.000 Ft
 • Minimálár (a becsérték 100 %-a): 1.360.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A vagyonrendező a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlanok bármikor megtekinthetők, tekintettel arra, hogy használatban lévő közutak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok előzetes egyeztetést követően megtekinthetők, időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon, vagy az lqd@lqd.hu email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a vagyonrendező által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A vagyonrendezés elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A szerződéskötés költsége 60.000 Ft + Áfa, a földhivatali eljárási illeték 6.600,- Ft/helyrajzi szám. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A vagyonrendezés speciális értékesítési szabályaira tekintettel a vagyonrendező által meghatározott ügyvédi iroda készíti az adásvételi szerződést.

A vagyonrendezőnek az ingatlanokkal kapcsolatos környezeti teherről nincs információja.

Heti Válasz Kft. “f.a.” – 10. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.12.23.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24 V, cégjegyzékszám: 01-09-697268, adószám: 12661877-2-41)Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.3323/2018/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. november 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyontárgyait.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2019. december 6.      08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2019. december 23.    08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak a becsértékre számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) Heti Válasz Kft. „f.a.” Takarékbank Zrt.-nél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

I. Digitalstand Kft.-ben meglévő 90%-os tulajdoni hányad

A Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” tulajdonában áll a Digitalstand Kft. (1027 Budapest, Horvát u. 14-24. IV. em.) 90%-os részesedése. A társaság jegyzett tőkéje 6.000.000 Ft, a Heti Válasz Kft. „f.a.” tulajdonrésze 5.400.000 Ft. A Digitalstand Kft. a média és technológia iparágban működik, tevékenységében jelenleg piacvezető vállalat.

A tulajdoni hányad eredeti becsértéke 23.500.000 Ft volt, azonban a szakértői véleményben szereplő becsértéken a piaci szereplők nem mutattak érdeklődést, sem vételi szándékot. Ez a tény arra utal, hogy a tulajdoni hányad a meghatározott becsértéken, valamint a többször csökkentett minimáláron sem értékesíthető, ezért szükségessé vált a tulajdoni hányad újraértékelése.

II. Követelés

A Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” a Digitalstand Kft.-vel szemben fennálló követelése, amely több jogcímen (kölcsön, vevőkövetelés, kamatkövetelés, követelés átvállalásból) keletkezett. A követelések elismertek és nem vitatottak. A követelések könyv szerinti értéke 105.666 eFt volt.

A fennálló követelések 1 éven túli követelések, egy részüket folyamatosan megújították.

A követelés eredeti becsértéke 89.900.000 Ft volt, azonban a szakértői véleményben szereplő becsértéken a piaci szereplők nem mutattak érdeklődést, sem vételi szándékot. Ez a tény arra utal, hogy a követelés a meghatározott becsértéken, valamint a többször csökkentett minimáláron sem értékesíthető, ezért szükségessé vált a követelés értékének csökkentése.

A tulajdoni hányad és követelések (I. és II. rész) kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A vagyonösszesség (I. és II. rész) becsértéke:                         30.000.000 Ft

Ajánlati biztosíték:                                                         1.100.000 Ft

Minimálár (a becsérték 80%-a):                                  24.000.000 Ft

Az üzletrész értékesítésére az Áfa. törvény 86. § (1) bekezdés f) pontja vonatkozik, a követelés értékesítése mentes az Áfa fizetési kötelezettség alól.

A módosított 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ezen  vagyonelemek ötödik alkalommal kerülnek értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

III. Könyvek

A Heti Válasz Kft. „f.a.” tulajdonába tartozó 38.184 db könyv és kiadvány.

A könyvek jelentős része, körülbelül 36.056 db a 1097 Budapest, Kén u. 6. sz. alatti fedett raktárban található. A további, körülbelül 2128 db könyv a felszámoló székhelyén található.

Becsérték: 4.582.080 Ft

Ajánlati biztosíték összege: 229.104 Ft

Minimálár (a becsérték 35 %-a):  1.603.728 Ft

A könyvek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem ötödik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgyak és az igazságügyi könyvszakértői jelentés előzetes egyeztetést követően megtekinthető a felszámoló irodájában. Időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon vagy az lqd@lqd.hu email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) Heti Válasz Kft. „f.a.” Takarékbank Zrt.-nél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

 Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: www.eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, születési helye és ideje, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre, a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámolónak nincs tudomása környezeti teherről.