Pályázati felhívások | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

OROS-KORALL Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.07.08.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76), mint a(z) OROS-KORALL Kereskedelmi, Dísznövénytermesztő és Szolgáltató Kft. „f.a.” (5900 Orosháza, Székács József u. 61., Cg: 04-09-005451, adószám: 12773961-2-04) Gyulai Törvényszék 16. Fpk.23/2018/13. számú végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. június 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat

 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:    2019. június 21. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:               2019. július 8. 08 óra 01 perc

 

Ajánlati biztosíték összege: 22.500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett 1030002-20609577-49020023 számú letéti bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az „OROS-KORALL Kft. „fa” eszközök ajánlati biztosítéka” megjelöléssel a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó miatt felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Használt kis értékű eszközök, összesen 44 tétel, amelyből több selejtes, már nem használható.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4/a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kis értékű, használt tárgyi eszközök.

 

s.sz. Megnevezés Menny

(db)

Felszámolói likvid érték(eFt) Megjegyzés
1. Gázkazán, Termotéka 45 1 15 Igen elhasznált  
2. Gázkazán 1 30  
3. Riasztó berendezés 1 15  
4. Klíma 1 50  
5. Digitális fényképező, Sony 1 20  
6. Motoros kapa, Honda 1 0 Ük, darabokra szedve, selejt  
7. Számítógép, Fuitsu Siemens 1 40  
8. Notebook, Acer 1 60  
9. Bútor 1 60  
10. Sarokvágó, Stihl 1 35  
11. Motoros fűnyíró, MTD 1 40  
12. Bélyegző 1 0 Forgalomképtelen  
13. Pénzvizsgáló 1 0 Forgalomképtelen  
14 Munkaasztal 1 6  
15 Kártya leolvasó 1 0 Forgalomképtelen  
16 Szivattyú 1 2  
17 Szórófej 1 0 Forgalomképtelen  
18 Szék 1 0 Forgalomképtelen  
19 Számológép 1 0 Forgalomképtelen  
20 Háti permetező 1 2  
21 Talicska 1 0 Igen elhasznált  
22 Tömlőkocsi 1 2  
23 Lombseprű 1 3  
24 V=80 l-s vízmelegítő 1 3  
25

 

Szivattyú 1 2  
26 Gázkonvektor 1 5  
27 Permetező 1 0  
27 Permetező 1 0 Forgalomképtelen  
28 Postaláda 1 0 Forgalomképtelen  
29 Vízadagoló, COMIX 1 5  
30 Tűzoltókészülék 1 3  
31 Marókés 0 0 Forgalomképtelen  
32

 

Műanyag virágtartók 50 0 Forgalomképtelenek  
33 Szivattyú 1 2  
34 Polc 1 3  
35

 

Szoba termosztát 1 0 Forgalomképtelen  
36 Szállítókocsi 1 7  
37 Fémpolc 1 4  
38 Mobil telefon 1 0 Forgalomképtelen  
39 Talicska 1 2  
40 Létra 1 5  
41 Szivattyú 1 8  
42 Kávégép, DeLonghi 1 8  
43 Lombszívó, Stihl 1 10 Ük, javítás alatt  
44 Mikrohullámú sütő, Fairline 1 3  
Összesen 450  

 

 

Irányár: 450.000 Ft

Ajánlati biztosíték összege: 22.500 Ft

Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a): 450.000 Ft

 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll, e bekezdés szerinti értesítés megtörtént.

Az ingóságok megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az eszközök megtekintésére előzetes időpont egyeztetést követően kerülhet sor. Az eszközök az 5900 Orosháza, Székács József u. 61. címen lelhetők fel. Időpontot egyeztetni a 06-42/500-077-es telefonszámon vagy az lqd@lqd.hu email címen lehet.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:

A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek

  1. a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen,
  2. b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

 

Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb nettó vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az LQD Kft. felszámoló szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett adós gazdasági társaság 1030002-20609577-49020023 számú bankszámlájára. A megjegyzés rovatba fel kell tüntetni: „OROS-KORALL Kft. „fa” pályázati vételár”.

Az értékesítés az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján történik, amennyiben a vevő áfa alany, fordított áfás. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, a vételár 1%-ának EÉR üzemeltető felé történő befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: www.eer.gov.hu

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, születési helye és ideje, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre, a pályázat eredménytelen.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

 

 

Heti Válasz Kft. “f.a.” – 4. pályázati felhívás – Digitalstand Kft.

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.06.24.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.  (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24 V, cégjegyzékszám: 01-09-697268, adószám: 12661877-2-41) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.3323/2018/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. május 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós a Digitalstand Kft.-ben lévő 90%-ot képviselő tulajdoni hányadát és a Digitalstand Kft.-vel szemben fennálló követelését vagyonösszességként

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2019. június 7. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2019. június 24. 08 óra 01 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) Heti Válasz Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

I.  Digitalstand Kft.-ben meglévő 90%-os tulajdoni hányad

A Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” tulajdonában áll a Digitalstand Kft. (1027 Budapest, Horvát u. 14-24. IV. em.) 90%-os részesedése. A társaság jegyzett tőkéje 6.000.000 Ft, a Heti Válasz Kft. „f.a.” tulajdonrésze 5.400.000 Ft. A Digitalstand Kft. a média és technológia iparágban működik, tevékenységében jelenleg piacvezető vállalat.

Irányár: 23.500.000 Ft

 

II. Követelés

A Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” a Digitalstand Kft.-vel szemben fennálló követelése, amely több jogcímen keletkezett. A követelések elismertek és nem vitatottak.

A fennálló követelések 1 éven túli követelések, egy részüket folyamatosan megújították.

Irányár: 89.900.000 Ft

 

A tulajdoni hányad és követelések kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

A vagyonösszesség irányára:                                              113.400.000 Ft

Ajánlati biztosíték:                                                              3.602.000 Ft

Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a):           113.400.000 Ft

 

Az üzletrész értékesítésére az Áfa. törvény 86. § (1) bekezdés f) pontja vonatkozik, a követelés értékesítése mentes az Áfa fizetési kötelezettség alól.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az igazságügyi könyvszakértői jelentés előzetes egyeztetést követően megtekinthető a felszámoló irodájában. Időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon vagy az lqd@lqd.hu email címen lehet.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) Heti Válasz Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

 

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: www.eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, születési helye és ideje, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre, a pályázat eredménytelen.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.